„Lidé si prohlédnou měřící přístroje a dozví se i to, jak se co měří, a kam se naměřené údaje posílají. Prohlídky jsou naplánovány vždy v celou hodinu,“ uvedl Miloš Procházka ze stanice v Kostelní Myslové.

Pracoviště budou otevřena mezi devátou a čtrnáctou hodinou. Český hydrometeorologický ústav akci pořádá při příležitosti Světového dne vody a Světového meteorologického dne.