„V Třebíči proběhl tento průzkum již v letech 2005 a 2008 a jde o sledování indikátorů spokojenosti občanů a mobility. Zpracováno bylo 615 dotazníků,“ informovala koordinátorka Zdravého města Třebíč Iveta Ondráčková.


Třebíč tak patří do okruhu dalších pětadvaceti měst z celé republiky a další řady evropských měst, kde tyto výzkumy probíhají.


„Důvodem, proč se město přidalo k této iniciativě, je, že nás zajímají trendy vývoje těchto indikátorů. A zároveň srovnání s dalšími městy projektu,“ vysvětlil důvod zapojení do iniciativy starosta Ivo Uher.


Přestože z výzkumu vyplývá, že obecná míra spokojenosti občanů mírně od posledních průzkumů vzrostla, většina dílčích ukazatelů spokojenosti však v porovnání s uplynulými lety vykazuje mírný, v některých případech až znatelný pokles.


Velmi se zhoršila spokojenost s možnostmi zaměstnání a účastnit se místního plánování. „Zaměstnanost může město ovlivnit jen omezeně, ale problémem, za který je určitě zodpovědné je nespokojenost možností účastnit se místního plánování,“ okomentovala výsledky Michaela Pomališová z TIMURu.


Vede knihovna


Nadprůměrná spokojenost v Třebíči panuje s fungováním technických služeb a školství.


Jako další problém vidí lidé sociální služby a pokles zaznamenala i spokojenost s Městským úřadem, kde je nejvíce tíží dlouhá čekací doba.


„To neodpovídá číslům, která máme. Podle našich měření se ta doba naopak výrazně zkracuje,“ řekl tajemník Městského Úřadu v Třebíči Milan Hamerník.


„Klademe si otázku, jak se k tomu postavit a z čeho to pramení. Protože právě na této oblasti jsme v posledních letech hodně zapracovali, a přesto tam ta spokojenost není,“ dodal Uher.


Největší spokojenost v Třebíči panuje v oblasti volnočasových aktivit, kde nejvíce spokojeni jsou občané s Městkou knihovnou, která dosáhla nejlepšího hodnocení.


„Výsledky zveřejníme v nejbližších dnech na městském webu,“ dodala Ondráčková.