A třebíčští gymnazisté se od čtvrtka do pátku podílejí na zalesňování holiny nad prameništěm pitné vody u Heraltic, kde postupují podle doporučení odborníků z univerzit a pod dohledem Výzkumné stanice Opočno, patřící pod Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti. Lokalitu pak budou studenti dlouhodobě sledovat. Poslouží jim jako studijní materiál.

„Na celé akci je nejlepší, že naši studenti přišli sami s návrhem, že by rádi přispěli svojí prací k výsadbě nových lesů. Na doporučení pracovníků Lesů České republiky jsme využili možnosti, která ve svém výsledku a širších souvislostech přesahuje rámec standartního sázení lesa, jak ho všichni známe,“ uvedla ředitelka Gymnázia Třebíč Alice Burešová.

Studenti získají praxi v sázení dřevin, vylepší si svoji manuální zručnost a budou absolvovat přímo v terénu společně s praktickými ukázkami i přednášku na téma zalesňování kalamitních ploch v kontextu klimatické změny. Toto je taktéž velmi cenná přidaná hodnota celé akce,“ zdůraznila ředitelka školy. Bude se totiž jednat o odborné informace ověřené praxí, neovlivněné názory některých jiných zájmových skupin, které preferují svoje vlastní zájmy v souvislosti se změnou klimatu. Připomeňme, že vodohospodáři upozorňují na snižující se zásoby pitné vody v heraltickém prameništi. Je to i v souvislosti s holinou, která na povrchu vznikla po kácení kůrovcového dřeva. Rychlé a kvalitní zalesnění je proto nutností.

Hrneček a motyku s sebou

Akce u Moravských Budějovic na Kosové začne v sobotu 9. listopadu v 9.00. Sraz je u výjezdu z lesa směr Vranín. Vítáno bude vlastní nářadí, nejlepší je úzká dlouhá motyka, lesnický sazeč nebo rýč. „Doporučujeme svůj hrneček na čaj – snížením spotřeby kelímků totiž šetříme životní prostředí,“ vzkazují zájemcům organizátoři. Občerstvení je zajištěno, budou se opékat špekáčky.

Připraveno je 900 sazenic dubu, plocha je zbavená klestí a kolem vznikla drátěná oplocenka, aby vysázený porost neničila zvěř.

„Město má 85 hektarů lesa. Bohužel se na starších porostech výrazně podepsal kůrovec v kombinaci se suchem. Hlavní postiženou lokalitou je právě Špitálka na Kosové. Napadeno nebo ohroženo kůrovcem je tam dalších 19 hektarů lesa. Sobotní sázení je startovací akcí, kdy si zájemci můžou vyzkoušet své schopnosti,“ vysvětlil Jaroslav Kotrba z budějovického odboru životního prostředí.

Ilustrační foto
Zloděj se vloupal do bytu na Komenského náměstí

Příští rok bude potřeba postupně vysázet 20 tisíc stromků. Vzhledem k tomu, že se obtížně shánějí dělníci pro takovou činnost, na trhu práce je jich v současnosti velký nedostatek, mohlo by to být zajímavou příležitostí pro sportovce, středoškoláky, spolky. Sejít se, spojit své síly a něco pozitivního udělat pro místo, kde žijí. Zalesňování bude organizovat městská obchodní společnost Mame, která brigádníky nasmlouvané „na dohodu“ zaplatí.

Už je registrace na příští rok

Pod vedením lesníků budou ve státních lesích u Svatoslavi v oblasti zvané Smrček sázet stromky v sobotu a v neděli od 8 do 12 hodin různá občanská sdružení, skauti i jednotlivci, kteří se nemohli zúčastnit říjnového Dne za obnovu lesa. „Velmi stáli o to, aby se mohli také podílet na obnově jejich krajiny, a tedy výsadbě stromů na plochách po kůrovcové těžbě. Vyšli jsme jim tedy vstříc. Kapacita je už plně obsazena. Máme pro ně připraveno deset tisíc sazenic, převážně buku. Obvykle sázíme pestrou směs dřevin,“ uvedla mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.

Na Třebíčsku chce tento státní podnik do konce roku vysadit téměř dva miliony sazenic na 307 hektarech, a to dubů, buků, lip, javorů klenů, olší, habrů, třešní ptačích, smrků, borovic, modřínů, jedlí a douglasek.

„Akce u Svatoslavi je letos poslední. V příštím roce ale plánujeme další. Lidé se tedy mohou už dnes e- mailem nebo telefonicky spojit s Lesní správou Třebíč – ls148@lesycr.cz, telefon: 956148111 a zaregistrovat se jako účastníci. Jakmile budeme znám termín a místo dalšího sázení pro veřejnost, všechny registrované pozveme,“ informovala Jouklová. Za prvních deset měsíců tohoto roku LČR ve státních lesích na Třebíčsku vytěžily 495 tisíc metrů krychlových kůrovcového dřeva.