„V posledním období se dobře daří především netopýrům velkým, ale i teplomilným vrápencům malým. Těm proto, že jsou vyšší průměrné teploty a navíc se už řadu roků nesmí v zemědělství používat drsné insekticidy typu DDT,“ uvedla zooložka Eva Cepáková z České společnosti pro ochranu netopýrů.

Matky s mláďaty

Letní kolonie tvoří samice, které v červnu a v červenci rodí a odchovávají mláďata. Na podzim odlétají do zimovišť. V Česku žije sedmadvacet druhů netopýrů. Chrání je český zákon i mezinárodní úmluvy. Jsou užiteční, protože požírají hmyz včetně pakomárů, pochutnají si i na pavoucích a sekáčích. Jejich trus je velmi žádaným hnojivem. Rádi „bydlí“ v klidu a bezpečí – na půdách, ve štěrbinách zdí, za trvale otevřenými okenicemi chat, za dřevěným obložením nebo pod oplechováním střech.

Ve zmíněné Heřmani na Havlíčkobrodsku je pohromadě okolo pěti set jedinců, nejvíc na Vysočině. V Biskupicích na Třebíčsku jich jsou desítky a Roštejn na Jihlavsku je významný proto, že se zde zalíbilo kriticky ohroženým netopýrům černým.

„Netopýrů není třeba se bát. Stačí se k nim chovat stejně jako k jiným volně žijícím zvířatům, především na ně bezdůvodně nesahat, protože mohou v sebeobraně citelně kousnout,“ říká Barbora Švíková z odboru životního prostředí a zemědělství Kraje Vysočina. Hejtmanství zajišťuje péči o místa velkých shluků netopýrů, platí údržbu a úklid.

Hibernují, proto neuletí

Jsou druhy, které tvoří zimní kolonie v dutinách starých stromů. Pokud se shluk nepodaří objevit včas, pak můžou netopýři při kácení zahynout. Většinou neodletí, protože jsou už ve stavu hibernace, kdy mají snížený tep a sníženou teplotu jen na jeden stupeň Celsia. V takovém případě je nezbytné nechat větší torzo stromu s dutinou, ve které kolonie zimuje. Pokud ani toto nelze provést, protože je dutina například ve větvi vysoko na stromě a dřevorubec kolonii objeví až po skácení, pak je třeba na zvířata nesahat. „A zavolat nejlépe do Stanice ochrany fauny v Pavlově u Ledče nad Sázavou, kterou Kraj Vysočina také finančně podporuje. Zde se o netopýry postarají odborníci,“ nabídl ideální řešení krajský radní Martin Hyský.

Koho netopýři zajímají, může si do kalendáře poznamenat akci, která se v pavlovské stanici uskuteční 11. září od 18.00. Odborníci na tento termín připravují jednak přednášku a hry pro děti, ale i ukázky krmení handicapovaných ochočených netopýrů včetně práce s detektorem a odchytu do sítí.

Netopýři a Covid-19

Vědecké výzkumy potvrzují, že netopýři nejsou o nic víc nebezpeční než jiné druhy zvířat v naší přírodě a nešíří tu nemoc Covid-19. Výskyt kolonií netopýrů na půdách či v podstřeší domů proto nepřináší zvýšené zdravotní riziko. Česká společnost pro ochranu netopýrů ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR proto apeluje na veřejnost, aby nedocházelo k pronásledování netopýrů či likvidaci jejich úkrytů. V případě jakýchkoliv pochybností je možné obrátit se na odborníky, kteří pomohou vyřešit konkrétní situaci.

Zdroj: Česká společnost na ochranu netopýrů