Ves před časem přistoupila k Integrovanému dopravnímu systému jižní Moravy a ten je prostě pružnější a vstřícnější k malým okrajovým obcím než systém, který nastavil kraj Vysočina. A tak ve Lhánicích skoro každou hodinu jede autobus do Brna, zatímco když zejména starší lidé potřebují něco vyřídit v Třebíči nebo v Jihlavě, je to pro ně potíž, spojení vázne.

Automaticky se nabízí otázka, proč Vysočina nemá podobný systém dopravní obslužnosti nebo proč na sebe vysočinská a jihomoravská veřejná doprava plynule nenavazují.

„Současná dopravní obsluha Vysočiny je na velmi dobré úrovni. Systém veřejné dopravy zajišťuje veškeré potřeby obyvatel týkající se dopravní obslužnosti v rámci základní dopravní obslužnosti, tak jak je definuje zákon o silniční a železniční dopravě. S odstupem několika let se podařilo zajistit na kvalitní úrovni i propojení jednotlivých okresů v kraji,“ odcitoval ze studie, která prošla i rukama krajských zastupitelů, Jan Nechvátal ze sekretariátu hejtmana Běhounka.

Vazby míří jinam

Lhánice, ležící na pomezí Třebíčska a Brněnska, vždy inklinovaly spíš k Brnu. Lidé tam mají přirozené vazby na příbuzné, jezdí tímto směrem do škol, za nákupy, často k lékaři. „Samozřejmě, že se u nás vždy čas od času objeví úvahy, že ves by se měla trhnout a přejít do Jihomoravského kraje, kam spíš patří,“ konstatoval starosta Ležák.

Ale zatím to, jak říká, nikdo nedotáhl do konce. „Kdyby ale byla vážná objednávka ze strany obyvatel, zastupitelé by se jí začali zabývat, jak se patří,“ zdůraznil starosta.

V současnosti využívá výhody IDS Jihomoravského kraje taky dvanáct obcí z Třebíčska. Na jižní Moravě se snaží dodržet tento princip: kde existuje dobré železniční spojení na kapacitních tratích, vznikají terminály, k nimž autobusy navážejí cestující. Kde naopak železnice není v optimálním stavu či chybí úplně, naopak tvoří páteř autobusová doprava. To platí třeba o směru Brno – Znojmo.

Zastupitelé Kraje Vysočina v červnu 2010 neschválili návrh na zavedení IDS, a tak se v kraji zelených kopců v této myšlence nepokračuje. „Faktem je, že zavedením nového systému by veřejnost musela akceptovat změny současného uspořádání veřejné dopravy a akceptovat i zvýšený podíl přestupů v rámci cestování po regionu,“ zmínil Jan Nechvátal.

Autobusové dopravě na Vysočině dominuje firma ICOM. Tu ovládá rodina jihlavského podnikatele Zdeňka Kratochvíla, který umí chodit v byznysu a kterému za transakce, jimiž byl poškozeny Zemědělské stavby Jihlava o desítky milionů, hrozilo několik let vězení. Ovšem prezident Václav Klaus mu kvůli jeho špatnému duševnímu stavu dal milost. Klaus pak tvrdil, že to nesouvisí s tím, že Kratochvíl v té době sponzoroval ODS.

Na Třebíčsku jsou k IDS Jihomoravského kraje připojeny následující obce: Náměšť nad Oslavou, Kralice nad Oslavou, Rapotice, Sudice, Hluboké, Mohelno, Lhánice, Biskupice – Pulkov, Dukovany, Hrotovice, Rouchovany a Moravské Budějovice – ty pouze po železniční lince.