„Oficiální strategie je zatím stále plus dvacet. V tuto chvíli analyzujeme, co to pro nás znamená,“ řekl na setkání s novináři ředitel elektrárny Miloš Štěpanovský.

Kvůli prodlužování životnosti elektrárenská společnost v Dukovanech masivně investuje do obnovy technologických systémů. Letos plánuje investice za více než dvě miliardy korun. Vymění například rozvaděče, armatury a potrubí ve strojovně. Obnovit bude muset také digitální technologie, které velmi rychle zastarávají.

Kvůli investičním akcím se v Dukovanech prodlužuje délka odstávek. Dříve bývaly dvacetidenní, dnes trvají dvakrát déle. „Je to dáno jednak rozsahem kontrol, jednak rozsahem velkých investičních akcí,“ podotkl Miloš Štěpanovský.

Koncert na střeše k výročí posledního vystoupení Beatles v Třebíči.
Jako legendární Beatles. Třebíčští muzikanti hráli na střeše

Nicméně místo obvyklých čtyř odstávek v roce by letos měly v Dukovanech začít pouze tři odstávky. Energetici toho docílí efektivnějším využitím energie v palivu. Palivové články v reaktoru tím pádem vydrží déle. „Prodlužujeme provoz jednoho bloku zhruba na třináct až čtrnáct měsíců,“ popsal ředitel.

Příprava na nové bloky pokračuje

V Dukovanech zároveň pokračuje příprava na výstavbu nových bloků. „Probíhá celá řada průzkumů v lokalitě; geologické, seismické. A průzkumy, které se týkají množství vody v řece Jihlavě,“ vyjmenoval ředitel společnosti Dukovany II Martin Uhlíř.

Výrobky z dílny sedláře Luďka Žákovského.
Sedlář Luděk Žákovský z Moravských Budějovic je mistrem rukodělné práce

ČEZ zároveň dokončuje zadávací dokumentaci a se společností ČEPS domlouvá podmínky připojení nových bloků do energetické soustavy. Na přelomu března a dubna by Ministerstvo životního prostředí mělo vydat závěrečné stanovisko k procesu vyhodnocování dopadů projektu na životní prostředí. „Bude to významný milník v rámci naší stavby,“ dodal Martin Uhlíř.

Zdroj: Deník/Luděk Mahel