Hned druhý den Letní univerzity je na programu přednáška o sekundárním okruhu a prohlídka strojovny. Následující dny pak mladé techniky čeká například návštěva reaktorového sálu, prohlídka chladících věží nebo diskuse s ředitelem elektrárny Milošem Štěpanovským.

Letní univerzita patří mezi prestižní akce pro studenty technických oborů. Každoročně se na tuto stáž hlásí okolo devadesáti studentů z celé republiky i ze Slovenska. Pouze 32 studentů, kteří nejlépe splní vstupní testy, se pak může samotné akci zúčastnit. „Letošní Letní univerzita je zajímavá tím, že se jí zúčastní téměř třetina studentů z regionu elektrárny, kteří se o jadernou energetiku zajímají již od střední školy a pravidelně se účastní akcí pořádaných Skupinou ČEZ,“ říká Linda Navrátilová, ze strategického náboru Skupiny ČEZ.

Během stáže nejde jen o to prohloubit si znalosti v oblasti jaderné energetiky, ale také využít příležitosti navázání spolupráce se Skupinou ČEZ i do budoucna. Přibližně pro třetinu účastníků je pak Letní univerzita dobrým startem do zajímavé pracovní kariéry v energetické společnosti.