První týden tábora už má skupinka 25 dětí za sebou. „Nejvíc se mi líbil výlet do Dalešic a ukázka zbraní policie z elektrárny,“ říká s nadšením osmiletý Vašík s batůžkem na zádech. Děti strávily jeden den v elektrárně, prohlédly si techniku dukovanských hasičů i vybavení speciální zásahové jednotky policie. V polovině týdne se děti vypravily na výlet k Dalešické přehradě, kde si připravily samy oběd v podobě opečených špekáčků a svezly se na lodi Horácko.

„Tábor se vydařil. Děti energetiků jsou stejné jako ostatní děti, jen mají možná více energie,“ říká s úsměvem vedoucí tábora Marie Paločková ze studentského klubu Katolického gymnázia Halahoj Třebíč, který tábor zajišťoval.

„Jsme rádi, že se děti podívají na místo práce svých rodičů, kteří tak mají možnost nerušeně pracovat i v letním období, v čase, kdy probíhají v elektrárně plánované odstávky dvou bloků současně, které jsou personálně náročné,“ podotkl ředitel elektrárny Miloš Štěpanovský.

Další týden „jaderného“ příměstského tábora se uskuteční opět pod taktovkou elektrárny a klubu Halahoj Třebíč druhý týden v srpnu.