VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Za peníze chtějte od lékárníka informace

Moravské Budějovice - Mít se rád a hýčkat se, komunikovat s lékaři i lékárníky. To jsou rady pro pacienty od Aleny Vajové, předsedkyně Okresního sdružení lékárníků České lékárnické komory. Svým zákazníkům je připravena poradit v moravskobudějovické Nové Lékárně. Novou reformu zdravotnictví přiblížila i čtenářům Deníku.

7.1.2008
SDÍLEJ:

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Michaela Hasíková

Jaké změny od 1. ledna nastaly (nastanou) v lékárnách i lécích?

Změn, které se dotýkají lékáren a léků, je celá spousta. S některými se pacient již setkal, na některé si budeme muset chvíli počkat. Do první skupiny patří zavedení regulačního poplatku na položku receptu, změny marže na léky, konečná úprava ceny léku, tzv. odpočet od balení, zvýšení DPH na 9%, změny v povinných náležitostech receptu. Jsem šťastná, že povinnou součástí je telefonní číslo pacienta. Když nastane nějaký problém a vy máte na receptu nečitelné jméno, špatně uvedené číslo popisné a obec bez ulice s tisíci obyvateli, tak sehnat dotyčného člověka je doslova peklo. Dále jsou to změny v cenotvorbě a registračních řízeních, což jsou záležitosti, které má od 1. ledna 2008 na starosti Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) a které ovlivňují, jaké léčivo bude dostupné na českém trhu, za jakou cenu a s jakou úhradou zdravotních pojišťoven. Pacienta se budou dotýkat postupně zhruba od dubna tohoto roku. Novinkou bude výdej léku bez lékařského předpisu s omezením, což znamená,že některé léky, na které je potřeba recept si bude moci pacient koupit i bez receptu. Takový lék se bude moci prodat jen osobě, pro kterou je určen, protože lékárník musí zhodnotit, zda dotyčná osoba může takový lék užívat a vést o tom dokumentaci v rozsahu v jaké to nařizuje prováděcí předpis. O které léky půjde konkrétně, to rozhodne SÚKL. A v neposlední řadě je novinkou generická substituce a elektronický předpis, kdy pacient dostane u lékaře jednoznačný kód receptu a v libovolné lékárně si na základě tohoto kódu léky vyzvedne. Dále také možnost dvojí úhrady, kdy jeden lék bude mít dvě úhrady pojišťovny.

Jaké jsou vaše osobní zkušenosti z lékárny v prvních letošních dnech?

Abych řekla pravdu, počítala jsem, že bude málo pacientů a já se v klidu seznámím s realitou výdeje po novu. No, nestalo se. Řádí nám tu nepěkné virózy, druhá lékárna má zavřeno z důvodu inventury, a tak máme pacientů doslova plnou oficínu. Já jsem vydávala především antibiotika, ale objevily se i léky k dlouhodobému užívání, na tlak, proti astmatu a další. O volném prodeji nemám skoro přehled, bylo u nás tolik lidí, že jsem pouze vydávala na recepty a volný prodej předávala kolegyním farmaceutickým asistentkám. Nejvíce se prý prodávaly léky na snížení teploty, čaje, preparáty na kašel a pastilky proti bolesti v krku. Opravdu jsem si nepředstavovala, že bude až tolik lidí. Jestli došlo k nějakému posunu od receptů k volnému prodeji, to ukáže až čas. S regulačním poplatkem problémy vůbec nebyly. Díky sdělovacím prostředkům, které mají jako prvotní cíl vyděsit jedince k smrti, nám do lékárny chodili pacienti už ve fázi totálního smíření a znechucení. Což se projevilo tím, že téměř nikdo nechtěl vystavit doklad o položkách započitatelných do limitu. Trošku je mi to líto. Chtěla bych apelovat na pacienty: chápejte regulační poplatek ne jako vynucenou povinnost, ale jako svůj prostředek, za který si kupujete služby. Běžte do lékárny s vědomím, že platíte 30 korun ne za lék, ale za službu, kterou vám poskytne lékárník při výdeji tohoto léku. Tou službou jsou informace. Chtějte znát podrobnosti o tom co užíváte, jak lék ve vašem těle funguje, co smíte a co nesmíte kombinovat i jak můžete ušetřit na doplatcích. Lékárník je ze zákona povinen vás informovat, chtějte to po něm, věnujte mu svůj čas, ptejte se. A pokud vám informaci nesdělí, protestujte, jděte do jiné lékárny, zavolejte si jiného lékárníka. Tak jako máte svého lékaře, mějte i svého lékárníka, který o vás bude vědět vše potřebné, aby vám pomohl starat se o vaše zdraví.

Od pacientů jsem často slyšela otázku, proč regulační poplatek vybírá také lékárna a na co tyto peníze půjdou?

Lékárna vybírá regulační poplatek, protože musí. Tato povinnost je dána zákonem a pokud se jím lékárna nebude řídit, může být opakovaně pokutována až 50 tisíci korun. Stejně jako u lékařů a nemocnic je regulační poplatek příjmem daného zdravotnického zařízení a nikam se dál neodvádí. Lékárna je ale většinou plátce DPH, takže 30 korun je včetně 9% DPH. Pro lékárnu je poplatek důležitý z existenčního hlediska, protože pokrývá snížení ceny léku při výdeji. Např. máte recept, na kterém jsou dvě balení léku. Prodejní cena s DPH je 29,65Kč za kus, tedy 59,30Kč dohromady, z toho marže lékárny je 14,40. Při výdeji je lékárna povinna provést snížení ceny, které má pacientovi kompenzovat změny v marži a sazbě DPH. Od ceny léku se tedy odečte částka ve výši regulačního poplatku vynásobená patřičným koeficientem. Postup výpočtu i jednotlivé parametry jsou dány právním předpisem.

Myslíte si, že zavedení poplatků bylo nevyhnutelné?

Jestli nevyhnutelné, těžko říct. Já to vnímám jako jednu z cest, jak ušetřit peníze ze státního rozpočtu. Zdravotnictví je jako černá díra, nikdy nebude mít dost peněz. Nemyslím to ve zlém, spíš jako doklad rozvoje zdravotnické péče, protože každý pokrok, každá věc něco stojí. Jsou tu nové metody, nové léky na nemoci, které se dosud nedaly vyléčit. Na druhou stranu mám ale pocit, že je někdy lékařská péče vyloženě zneužívaná. Když vydávám léky na astma, které vůbec nejsou levné, pacientovi a cítím z jeho dechu kouř z cigaret, tak to zuřím. Mám pocit, že spousta lidí si zvykla na myšlenku, že lék je všelék – já nemusím dělat nic, prášky to za mně zvládnou. Mám sice vyšší cholesterol, cukr, dnu, ale proč bych se omezoval. Platím si pojištění? Platím, tak ať se zdravotní systém stará. Zdravotnictví je přece o solidárnosti. Ano, teď jsme mladá, platím velké pojištění a musím doplácet na léky v řádu sta korun, ale jsem zdravá a mám zdravé děti. Narozdíl od sousedovic Julinky, která má čtyři roky, leukémii a čeká na transplantaci kostní dřeně (mimochodem, zdravotní pojištění za ni platí stát). Já vím, je to drsný příklad. Chci jen říct, že pokud regulační poplatek přinutí lidi přemýšlet, „Opravdu musím k lékaři, nedalo by se to zvládnout i jinak? Musím brát skutečně tolik léků?“, tak jsem pro všemi deseti.

Proč lze vlastně jednoho léku vydat maximálně tři balení?

Omezení počtu balení je dáno vyhláškou. Důvodem je především zamezit hromadění léků u pacienta. Byla by tendence napsat na recept spoustu balení za jeden regulační poplatek, což by ovšem výrazně zatížilo hospodaření zdravotních pojišťoven. Vysloveně plýtváním by to bylo v případě, že pacient zemře nebo mu byla léčba změněna. Veškerá balení by se pak musela zlikvidovat, protože nebylo zaručeno správné uchovávání. Je tu i zvýšené riziko, že pacient užije lék s prošlou dobou použitelnosti. Myslím, že dalším důvodem je zamezit krachu lékárny. Při přípravě zdravotnické reformy se prováděly studie, které simulovaly ekonomický dopad na lékárny. Na základě statistických údajů se zjistilo, že průměrný počet balení jednoho léku na receptu je kolem 1,8 až 2, opravdu si nejsem jistá. Z toho se odvodilo, že pro ekonomiku lékárny je únosné snižovat cenu na maximálně třech baleních při regulačním poplatku 30 korun.

K čemu slouží opakovací recept?

Opakovací recept je novinka. Je určen pro pacienty, kteří dlouhodobě užívají nějaký lék a stačí jim návštěva lékaře třeba jen 2x do roka. Platnost tohoto receptu je půl roku od data vystavení. Recept by měl kromě dalších náležitostí obsahovat název léčivého přípravku, počet balení na jeden výdej a počet opakování výdejů. Důležité je, že tento opakovací recept lze využít i pro léky hrazené ze zdravotního pojištění, při každém výdeji se platí regulační poplatek 30 korun za položku na recept. Originál zůstává pacientovi, lékárna při každém výdeji pořídí výpis z receptu, který zašle na zdravotní pojišťovnu (ZP) a na druhé straně originálu vyznačí, kdy a kolik balení bylo vyzvednuto. Při posledním výdeji se recept již nevrací, ale posílá se jako doklad na ZP.

Mohou pacienti při výběru léků na recept nějak ušetřit?

Komunikujte se svým lékařem. Jestli nelze některé léky vysadit při dodržování dietních režimů. Zda vám náhodou dva lékaři omylem nenapsali dva stejné léky. Stává se to hlavně tehdy, pokud pacient navštíví obvodního lékaře i specialistu a neupozorní jednoho na léky, které má již předepsané od druhého. Řekněte mu, pokud vám některý lék nevyhovuje. Je to lepší, než zaplatit doplatky a pak nechat lék ležet v šuplíku a jen se tvářit, že ho užíváte. Nehledě na to, že lékař staví vaši diagnózu také na tom, co byste správně měli užívat. Pokud to neberete a neřeknete mu to, může vám zbytečně přidat další léky, nebo zvednou dávkování. Komunikujte se svým lékárníkem. Jestli není vzhledem k ceně léku výhodnější si jej zaplatit celý, než platit vysoký doplatek a poplatek a zda existuje levnější varianta.

Čím jsou dané rozdíly cen léků v jednotlivých lékárnách?

Napadají mě asi tři důvody. Prví z nich je rozdílná výrobní cena daného léku. Tu navrhují přímo výrobci léčiv a od ní se odvíjí konečná cena v lékárně. Pokud tedy lékárny mají nakoupené zboží s rozdílnou výrobní cenou, bude se lišit i cena prodejní. Nejvíce se toto projevuje při změnách úhrad daného léku zdravotní pojišťovnou. Např. lék stojí 100 korun a je plně hrazen pojišťovnou. Pak dojde ke změně úhrady a lék by měl být hrazen jen do výše 80 korun, pacient by tedy doplatil 20 korun. Výrobce by chtěl lék nadále bez doplatku, sníží proto výrobní cenu tak, aby v lékárně byla 80 korun. Pokud má ale lékárna staré zásoby, pak bude pacient doplácet. Dalším důvodem mohou být různé marketingové akce, které pro lékárny připravují výrobci i distributoři léčiv. Nejčastěji formou naturálního rabatu, kdy za odběr určitého množství léku je poskytnuta sleva z nákupní ceny. Tady záleží na tom, kde je lékárna umístěna, kolik ji navštěvuje pacientů, kolik daného léku vyexpeduje. Je jasné, že v nevýhodě jsou malé lékárny. Lék je zbožím, které blokuje finanční prostředky a lékárna si nemůže dovolit mít na skladě např. sto balení léku, od kterého vydá jeden kus za měsíc jen proto, aby byl nižší doplatek. Třetím důvodem, proč jsou rozdílné ceny, je možnost lékárny z vlastní vůle snížit prodejní cenu na úkor své marže. Příčiny mohou být různé, nejčastěji je to soucítění s pacienty, jelikož výše některých doplatků je závratná. Zdůrazňuji, že jde jen o možnost, nikoli povinnost. Výpočet ceny léků je přesně dán právními předpisy, stejně tak maximální marže lékárny. Z toho vyplývá, že lékárna může cenu snižovat, ale nikdy ji nesmí zvýšit nad stanovený limit.

Lze v lékárně nahradit lék již uvedený v receptu za levnější?

Samozřejmě. To je již zmíněná generická substituce. Na trhu je dostupná celá řada léků, které mají stejnou účinnou látku a jejich ceny jsou odlišné. Požádá-li pacient o vydání jiného léčivého přípravku, smí jej lékárník bez vědomí lékaře nahradit za předepsaný lék, pokud je stejná účinná látka, stejná cesta podání, to znamená, že nelze nahradit injekci tabletkami, stejná léková forma a nižší nebo stejný doplatek. Pouze v případě, že lékař na recept napíše „nezaměňovat“, toto nelze provést.

Co byste Vy lidem poradila k péči o zdraví, aby byli co nejméně nemocní? Jak sama o své zdraví pečujete?

Mít se rád. Opravdu platí dobrá mysl – půl zdraví. Člověk se má hýčkat a rozmazlovat. Měl by si dopřávat luxusu kvalitních potravin, zajet si zaplavat nebo třeba do kina. Říct si: „Teď si to zasloužím!“. Já osobně mám spoustu „úletů“. Nesnáším kouření, nepiji alkohol, nemusím sladké, nejím uzeniny, ráda sportuji, prohlížím si štítky na potravinách a nesnáším tajemná éčka, jsem vyznavačem alternativní medicíny, především homeopatie. Ne že bych byla díky tomu stoprocentně zdravá, taky mě škrábe v krku, mám chřipky, občas mě bolí hlava, ale jsem se sebou spokojená a mám pocit, že pro sebe dělám maximum. A to bych přála všem.

7.1.2008 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič nákladního automobilu 20 000 Kč Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel ŘIDIČ NÁKLADNÍHO VOZIDLA. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Řidičský průkaz T,C, E, profesní průkaz, obsluha sklízecí řezačky CLASS, Po zapracování smlouva na dobu neurčitou.. Pracoviště: Kooperace hrotovice, akciová společnost (a.s.), Milačka, č.p. 603, 675 55 Hrotovice. Informace: Pavel Vrbka, +420 568 860 277. Výroba - Výroba Elektrotechnici a technici energetici 27 000 Kč Elektrotechnici a technici energetici projektanti, konstruktéři Elektrotechnik projektant, konstruktér. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 27000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Náplň práce: , , * Připravuje výrobní dokumentaci, * Zpracovává výkresovou dokumentaci pro výrobu elektrických zařízení, * Zpracovává rozpisky materiálu, * Vytváří technologické postupy, * Ve spolupráci se skladem provádí objednávky materiálu, * Zpracovává projektovou dokumentaci na základě objednávky, * Zajišťuje technickou podporu prodeje a servisu , , , Požadujeme: , , * Min. ÚSO v oboru elektro, * Min. § 5 Vyhlášky 50/1978 Sb., * Praxe v oboru výhodou, * Angličtina, * Základní znalosti PC (Word, Excel, ..), * Řidičský průkaz skupiny B, * Pečlivost, spolehlivost, samostatnost, zodpovědnost, pozitivní přístup k řešení úkolů, ochotu učit se novým věcem, komunikativnost, , , Nabízíme: , , * Perspektivu ve stabilní a stále se rozvíjející firmě, * Možnost seberealizace – odborný a profesní růst, * Podnikové stravování, * Příspěvek na stravování, * Firemní benefity (dovolená navíc, 3 dny zdravotního volna,…). Pracoviště: Tedom a.s.- pracoviště výčapy, 674 01 Třebíč 1. Informace: Zdeňka Malá, +420 953 311 003. Zdravotnictví - Zdravotnictví Sociální pracovník 2 500 Kč Odborní pracovníci v oblasti sociální práce SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK, PŘÍP. PRACOVNÍK V SOC. SLUŽBÁCH. Požadované vzdělání: úsv. Neurčeno, úvazek: . Mzda min. 2500 kč, mzda max. 7000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: , BARÁK nízkoprahový klub a STREETWORK, Mládežnická 229, Třebíč a lokality města Třebíč , , Náplň práce: , Kontaktní práce s dětmi, mládeží a mladými dospělými od 11 do 26 let. , Podpora klientů v nepříznivé sociální situaci se zaměřením na tyto oblasti: škola, rodina, volný čas, vrstevnické a partnerské vztahy, návykové látky a chování, konfliktní chování, práce a finance, zdraví, sociální zdatnost, osobnostní zralost. , Aplikace metod sociální práce, poskytování základního sociálního poradenství. , Podílení se na přípravě a realizaci volnočasových a sociálně aktivizačních činností. , V rámci terénní práce také aktivní vyhledávání potenciálních klientů - tj. rizikové mládeže. , , Požadavky na uchazeče: , " věk min. 21 let , " SŠ, alespoň započatá VOŠ nebo VŠ sociálního, příp. humanitního zaměření, popř. zahájený nebo dokončený kurz pro kvalifikaci pracovníka v sociálních službách , " splnění podmínek pro výkon činnosti sociál. pracovníka/ pracovníka v sociál. službách dle zákona 108/2006 Sb. O sociálních službách , " zájem o práci s dětmi a mládeží , " schopnost pracovat samostatně i v týmu , " schopnost empatie, kreativity, výborné komunikační dovednosti , " ochota pracovat v odpoledních hodinách , " trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost , " základní uživatelská dovednost na PC (Word, Excel, internet) , , Nabízíme: , " práci na DPP nebo DPČ s možným nástupem ihned, v rozsahu od 20-60 hod./měsíčně s odpolední pracovní dobou (12.30-19.30 nebo dle domluvy) , " platové ohodnocení v rozmezí 100-120 Kč/hod. v závislosti na praxi a vzdělání , " možnost dalšího vzdělávání , " příjemné pracovní prostředí , " zajímavou a kreativní práci v mladém kolektivu , , Výhodou je praxe v oboru a s prací s obdobnou cílovou skupinou , , Výběrové řízení probíhá ve dvou kolech: , 1. kolo: ústní pohovor, úspěšní kandidáti postupují do 2. kola, 2. kolo: jednodenní stáž v zařízení , , Svůj strukturovaný životopis zasílejte do 30. 11. 2018 na e-mail: barak@trebic.charita.cz, nebo na adresu: Oblastní charita Třebíč, BARÁK nízkoprahový klub, Mládežnická 229, 674 01 Třebíč , , Kontaktní osoba: , Bc. Kateřina Pánková, koordinátorka, tel. 608 609 466, e-mail: barak@trebic.charita.cz , Více o službě na www.trebic.charita.cz, _________________, Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost Diecézní charita Brno, IČO: 44990260, třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno, Černá Pole, jakožto správce, zpracovávat prostřednictvím Oblastní charity Třebíč Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679., Odpovědí na naši nabídku volného místa poskytujete správci své osobní údaje za účelem realizace výběrového řízení, nejdéle po dobu jednoho roku od převzetí životopisu. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva:, " na přístup k osobním údajům,, " na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů,, " na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně,, " na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, " na přenositelnost údajů a, " vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-. Pracoviště: Diecézní charita brno, oblastní charita třebíč, barák nízkoprahový klub, Mládežnická, č.p. 229, 674 01 Třebíč 1. Informace: Kateřina Pánková, +420 608 609 466. Služby - Služby Uklízeč, uklízečka 3 050 Kč Ostatní uklízeči a pomocníci UKLÍZEČ/KA. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 3050 kč, mzda max. 6100 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Určeno pro OZP!, Pracovní úvazek 10 - 20 hod. týdně.. Pracoviště: Duko s.r.o.-pracoviště třebíč, Žerotínovo nám., č.p. 16, 674 01 Třebíč 1. Informace: Eva Tallová, +420 731 670 366;od8:00-13:00hod.,.

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Petr Weiss.
AKTUALIZUJEME
3

Soud potvrdil trest pro sexuologa Petra Weisse

Výtluky v silnici II/132 mezi Novou Vsí a Léskovcem na Pelhřimovsku.
8

Nejhorší silniční díra je podle řidičů na Pelhřimovsku

Nově zvolení zastupitelé se sejdou ke své první schůzi

Třebíč – Nově zvolení zastupitelé města se sejdou ke své první schůzi v úterý 20. listopadu. Stěžejním bodem programu bude volba starosty a místostarostů.

Třebíčská nemocnice pořídila speciální lůžko pro těžce obézní pacienty

Třebíč - Nemocnice Třebíč pořídila speciální lůžko, které je určeno pro těžce obézní pacienty až do 454 kg. Současně lze rozšířit ložnou plochu až na 140 x 220 cm. Lůžko je dodáno i s váhou do 522 kg a elektrickým pohonem, takže transport pacienta zajistí pouze jeden člověk.

Fotograf vystavuje portréty známých osobností

Jaroměřice nad Rokytnou - Ve výstavních prostorách Špitálu v Jaroměřicích nad Rokytnou je do 14. prosince přístupná fotografická výstava Františka Hrušky „Známé osobnosti“.

Zdeněk Šplíchal vystavuje v Malovaném domě

Třebíč - Návštěvníci Galerie Malovaný dům mají možnost shlédnout výstavu maleb, kreseb a objektů Zdeňka Šplíchala s názvem Vědomí ne)Skutečnosti.

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

https info

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT