Pro pacienty, kteří si dosud své lékařské záznamy nevyzvedli, to znamená, že si o ně musejí na kraji požádat písemně. Do rukou je však nedostanou.

Na žádosti musí být podpis nového lékaře, kterého si lidé našli náhradou za doktora Salače. „Podle zákona o zdravotnických službách dokumentaci předáváme přímo nově zvolenému lékaři, nelze ji předat do rukou klienta,“ uvedla Jitka Šalandová z krajského odboru zdravotnictví.

Formulář žádosti je uveřejněný na stránkách Kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz - zdravotnický portál. Je možné se obracet přímo na Jitku Šalandovou, kontakty na ni jsou rovněž na krajském webu. Šalandová formulář zašle e-mailem nebo poštou. "Nyní evidujeme pět nevyřízených žádostí," dodala.