Led může být navíc vlivem nestejnoměrně proudící vody a kolísání hladiny pod ledem v některých místech zeslaben a hrozí tak prolomení ledu i při mírném zatížení. „Vstup na zamrzlé plochy vodních nádrží a rybníků za účelem provozování zimních sportů je v každém případě pouze na vlastní nebezpečí,“ upozornil mluvčí.

Vodní nádrže Hubenov, Mostiště, Nová Říše a Vír na Vysočině jsou navíc vodárenské nádrže s vymezenými ochrannými pásmy, kde platí zákaz vstupu obecně.