Lávku nechala náměšťská radnice vyměnit. Nejpozději koncem září by měla na stejném místě stát nová. „U lávky bude nahrazena nosná ocelová konstrukce, dojde k úpravě mostních pilířů, mostovka bude rozšířena na tři metry s povrchem ze dřeva, v zábradlí lávky bude instalováno LED osvětlení,“ popsal Petr Kafka z odboru správy majetku města.

Rekonstrukce lávky byla podle něj vyhnutelná. „I přes omezení počtu pohybujících se osob na mostě hrozilo v příštím roce definitivní uzavření z důvodu havarijního stavu nosné konstrukce,“ poznamenal.

Výměna přemostění vyjde na pět milionů a sedm set tisíc korun. Město má na akci slíbenou dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, a to až do výše 85 procent nákladů.

Rekonstrukce lávky je druhou etapou výstavby nábřežní cyklostezky. Stezka se vine podél břehu Oslavy zatím v úseku od historického mostu po čistírnu odpadních vod za silničním mostem.

„Napojením lávky na již hotovou část cyklostezky dojde k překlenutí cyklostezky přes řeku Oslavu, a k propojení na Mlynářskou stezku,“ podotkl Petr Kafka.

Třetí etapa pobřežní stezky povede proti proudu řeky opačným směrem, podél školy a areálem Habitatu. Radnice ji teprve připravuje. „V současné době jednáme o podobě a umístění další lávky, která v areálu sice je, ale pro potřeby cyklostezky se bude muset zrekonstruovat,“ sdělil starosta Vladimír Měrka.