Zároveň by ale rád navázal na práci svého předchůdce.

Jak probíhá proces výběru velitele základny? Jde o klasické výběrové řízení?

Velitelé základen se ustanovují na základě rozhodnutí ministra obrany a náčelníka generálního štábu. To je vše, co k tomu mohu říct.

S čím do Náměště přicházíte? Co vás v novém působišti čeká?

Asi není tajemstvím, že základna prochází nebo v brzké době projde zásadní reorganizací, která je v souladu s koncepcí rozvoje ozbrojených sil Armády České republiky. Dojde k přerodu základny, která do současné doby používala dva typy letecké techniky, letouny L-39 a bitevní vrtulníky Mi-24. Po reorganizaci bude základna ryze vrtulníkovou. Letouny L-39 budou nově působit v Čáslavi a do Náměště se přesunou vrtulníky Mi-17. Poté bude základna schopna plně cvičit a působit nejen na území ČR, ale i v zahraničí v rámci vrtulníkového letectva.

Vrtulníky Mi-17 se na základnu přesunou z Přerova?

Ano. Základna v Přerově na základě rozhodnutí vlády ukončuje svůj provoz a nově vzniklá základna, která bude u Náměště nad Oslavou, se bude skládat z příslušníků jak přerovské základny, tak příslušníků současné náměšťské základny. Našim společným cílem bude udržet vysokou úspěšnost plnění zadaných úkolů, včetně výcviku létajícího i technického personálu a předsunutých leteckých návodčích.

Kolik vojáků by na základně mělo nově působit?

Nerad bych zabíhal do konkrétních čísel, nicméně velikost základny zůstane zhruba zachována. Co se týče vojáků, předběžně by mohlo dojít k mírnému navýšení stavu. Hovořit o konkrétních číslech je ale předběžné.

Jaký je časový harmonogram reorganizace základny?

Do konce tohoto roku by mělo dojít k výstavbě nové vrtulníkové základny. Současně se uskuteční přesun letounů do Čáslavi a vrtulníků do Náměště. Dá se říct, že je to jeden z prvních úkolů, na který se teď zaměřuji.

Jakým způsobem budete komunikovat se starosty?

Komunikace mezi základnou a okolními obcemi a městy je nastavena vcelku kvalitně a já v ní hodlám nadále pokračovat. Zástupci místních samospráv budou informováni nejen o připravovaných změnách, ale i o možných dopadech na region, včetně leteckého provozu. Jedním z mých prvních úkolů tak bude se sejít se zástupci místních samospráv, a to především z oblastí, které jsou dotčeny letištěm, hlavně tedy hlukem a dále o těchto otázkách diskutovat.

Poměrně nedávno se řešila ochranná pásma základny. Dojde i na ta hluková?

Nerad bych hovořil o nějakých termínech, o jednotlivých druzích pásem a podobně, nicméně i tohle bude určitě předmětem toho, co bych rád se starosty probral.

Co oceňujete na práci svého předchůdce? Máte na co navazovat?

Určitě ano. Základna v Náměšti prošla za působení plukovníka Štefánika úspěšnou cestu a stala, troufnu si říct, nejmodernější základnou vzdušných sil Armády České republiky. Její vojáci nás dobře reprezentovali na zahraničích misích a mezinárodních cvičeních. Plukovník Štefánik má být na co hrdý. Jím nastavená laťka je pro mě opravdu vysoko, budu se ale maximálně snažit ji udržet.