Měsíc po vichřici Emma je již valná většina škod vyřízena.Českápojišťovna zaplatila škody po celé republice za více než 300 milionů korun a odhaduje, že konečný účet se bude pohybovat kolem půl miliardy.
Porovnání škod po Emmě a Kyrillu rovněž boří teorie o využití tak zvanýchvětrných map.

Většina okresů totiž vykazuje obrovské rozdíly v počtu evidovaných případů z obou živelných událostí.Z celorepublikových čísel je zřejmé, že silný vítr nefouká pokaždé stejnými oblastmi, natož pak ulicemi.