A je o to intenzivnější, pokud jde o muziku techno.

„Když mají ve vápence akci, tak to tam celý víkend duní. Myslím si, že by to omezit mohli. Obec se s tím snaží něco dělat, jenže oni to prostě nerespektují. Hrávají nonstop. Line se odtud techno hudba a to pak mnozí tady nemohou vůbec spát,“ popsal Deníku Karel Plíhal, pocházející z Nové Vsi. Na víkendy jezdívá domů právě do ulice k vápence.

K situaci v obci se vyjádřil i další obyvatel, Leoš Durda: „Jsem v zastupitelstvu, kde ten problém řešíme vyhláškou. Stěžují si lidé, kteří bydlí v ulici směrem k vápence – je tam tak šest sedm domků. Někdo si stěžuje, někdo ne a někdo extrémně. Teď je to ve stádiu, že jsme vydali na obci vyhlášku o omezení rušení nočního klidu.“

Rychlá vyhláška

Jak Durda sdělil, hluk šířící se z vápenky někdy trvá i dva až tři dny. Místní zastupitelé na četné dotazy obyvatel, co se situací hodlají dělat, reagovali v dubnu vydáním obecní vyhlášky. Tu jeden den na zasedání schválili a hned od druhého dne platila.

Podle slov starosty Jiřího Hrabánka, dobře udělali. „To jsme při tom schvalování ještě netušili, že zhruba za týden tu bude ve vápence další techno akce,“ poznamenal.

Po desáté do hajan

Majitel Ranče Vápenka Jan Novotný se brání s tím, že řadu akcí nepořádá on, nýbrž ranč pronajímá pořadatelům na různé akce a oslavy.
„Nemohu přece dopředu vědět, co to bude za lidi. Už se teď sem na ranč bojím vzít kohokoliv,“ argumentoval.

Nová vyhláška nařizuje pořadatelům nahlásit akci třicet dnů předem. Zastupitelstvo může pořadateli na základě jeho žádosti udělit výjimku na provozování akce až do 2. hodiny ranní, namísto povolené 22. hodiny, kdy musí všechny veřejně přístupné zábavy, diskotéky a akce skončit.

„Všem novou vyhlášku rozeslali, mně ji neposlali. Proč asi. To je nějaké divné,“ ptal se. S jeho tvrzením ale starosta obce nesouhlasí.

„Posílali jsme ji na všechny mailové adresy, i na tu, co máme na pana Novotného. A přitom to není naše povinnost,“ zdůrazňoval starosta.

Vydání vyhlášky bylo podle něj jedinou cestou, jak zamezit opakovaným problémům.

„Nechceme panu Novotnému nijak škodit, vždyť je to náš občan! Ale musí zase pochopit, že když se tu lidi kvůli technu tři dny v kuse nevyspí, takto to donekonečna tolerovat nelze,“ mínil. Vyhláška je jediný způsob, jak se obec může bránit.

Novotný Deníku tvrdil, že velké hudební akce na ranči bývají zhruba dvakrát do roka. To mnozí obyvatelé Nové Vsi popírají.

„Pořádají tam technopárty tak jednou za měsíc, bývá to o víkendu. Bydlím na vsi, takže se mě to tak moc netýká. Docela dost si stěžují spoluobčané, co tam bydlí blíž. Myslím, že si stěžují oprávněně,“ řekl Deníku Lukáš Svoboda z Nové Vsi.

Podle majitele ranče se problémy s obcí vyostřily, když začal poukazovat na to, že obec provozuje v bývalém kulturním domě hospodu. „Chodí tam lidi ze vsi a mně sem pošlou omladinu, která tu dělá na ranči jen nepořádek,“ zmínil.

Podle místní obyvatelky Ludmily Plotové by prý bylo fajn, kdyby se na ranči pořádaly country večery a výletní akce pro děti, než dosavadní akce s převažující dunivou techno muzikou.