„Celkem již bylo podpořeno v oblasti ochrany před povodněmi nebo suchem třiapadesát projektů s celkovými náklady 11,6 milionu korun a krajskou podporou 5,9 milionu korun,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí Martin Hyský.

Ke snížení negativních účinků povodní i sucha pomáhají i velké vodní nádrže – Vír, Mostiště, Hubenov, Nová Říše a Švihov. „Bohužel také v bezprostředním okolí těchto vodárenských nádrží jsou masově napadány lesní porosty kůrovcem, což může do budoucna přinést problémy se zhoršující se kvalitou vody,“ dodal Martin Hyský.

Plynojem barbotážní věže.
Přes tisíc kontrol: na Dukovanech probíhá odstávka druhého bloku