Podle informací investičního technika Vojtěcha Nováka z třebíčské radnice, leží nyní spuštění akce na bedrech Kraje Vysočina, který tuto výstavbu financuje. Město Třebíč se na ní podílí finančně jen částečně.

„Krajští úředníci nyní připravují stavební povolení,“ objasnil situaci Novák. Jak daleko jsou přípravy, vysvětlila Ivana Šteklová ze sekretariátu hejtmana:

„Výběrové řízení na zhotovitele stavby zatím neproběhlo. Předpokládá se, že proběhne nyní v červenci. V letošním roce by mělo dojít na realizaci přeložek, vlastní stavba okružní křižovatky by měla probíhat v roce 2011.“

Kolik bude stavba okružní křižovatky stát, bude známo až po ukončení výběrového řízení. Jak bude vyhlížet křižovatka přestavěná na kruhový objezd? Nejvíce zasahuje do prostoru již zbourané stavby - bývalé prodejny pro kutily.

Ta musela z prostoru spolu s další provozovnou zmizet už loni, což přidělávalo nemalé vrásky na čele jejím provozovatelům a jejich pravidelným zákazníkům. „Vnější průměr kruhového objezdu bude 36 metrů. Z toho šířka komunikace bude činit šest metrů, sousedící dvoumetrový pruh využijí především větší soupravy vozidel. Střed kruhového objezdu se osází zelení. V plánu jsou zakresleny tři buky lesní, růže, tavolníky a skalníky,“ popsal Novák.

Budování objezdu si vyžádá zrušení nynější točny pro autobusy. Na jejím místě bude pás zeleně s 27 metry živého plotu, který od provozu oddělí dětské hřiště.

Přes každou silnici povede osvětlený přechod pro chodce. Vyjma Budíkovické ulice budou na dalších třech ulicích sbíhajících se ke kruhovému objezdu přechody řešeny s bezpečnostním ostrůvkem.

Místní jej přivítají

Kruhový objezd vítají i někteří obyvatelé bydlící v okolí plánované stavby. Z této části města je také Pavla Kratochvílová, která Deníku řekla: „Domnívám se, že vybudování kruhového objezdu tady přispěje k plynulejšímu provozu. Hlavně jsem ráda, že zůstane v blízkosti zachované dětské hřiště, protože jiné tu nablízku vlastně nemáme.“