Křižovatka by měla být bezpečnější pro chodce i řidiče. Umožní to úpravy, které probíhají v rámci přestavby křižovatky poté, co zde nově vzniká výjezd autobusů z přestupního terminálu. O podobě křižovatky diskutovali odborníci z Policie ČR, Stavebního úřadu, Speciálního stavebního úřadu a také správce komunikace. „Úředníci, kteří na projekt dávají kulatá razítka, nasazují s nadsázkou řečeno svůj krk na to, že všechny aspekty v projektech jsou v pořádku," řekl vedoucí odboru dopravy třebíčské radnice Aleš Kratina.

Ten také zdůraznil, že v celém procesu nemůže projít až ke zhotovení projekt, kde by byla jakýmkoliv způsobem ohrožena bezpečnost lidí. „V případě jakékoliv nehody se totiž samozřejmě může zpětně prověřovat, jak byla konkrétní úprava dopravní situace schvalována a zda křižovatka odpovídá právním předpisům," dodal vedoucí dopravního odboru.

V nové křižovatce dojde hned k několika úpravám: změní se geometrie celé křižovatky vysazením nárožních obrubníků či vyznačením hranice křižovatky vodorovným značením, zřídí se samostatný pruh pro odbočení vlevo k terminálu ve směru z centra města, změní se směr jednosměrného provozu v ulici Janouškova nebo se zakáže odbočit doleva ze Znojemské do Janouškovy ulice. Už teď je na hlavní ulici navíc snížená rychlost na 30 kilometrů v hodině.

Ve veřejné diskusi se v rámci úprav křižovatky Nádražní-Znojemská také objevily názory, že by bylo vhodnější řešit provoz křižovatky například semafory. „O světelném řízení křižovatky samozřejmě při přípravě také byla řeč. Ukázalo se však, že finanční náklady byly natolik vysoké, že by vůbec neodpovídaly pomyslnému výnosu, tedy dopadu takového řešení na plynulost dopravy," uzavřel Aleš Kratina.