Na rozdíl od voleb do Poslanecké sněmovny se v těch nadcházejících nekroužkuje, ale křížkuje. Volit navíc nemusíte pouze kandidáty z jedné strany. Dát hlas můžete komukoli z celého volebního lístku.

Každý volič má tolik hlasů, kolik členů má místní zastupitelstvo. Například v Třebíči je to sedmadvacet, v Moravských Budějovicích jednadvacet a v Okříškách patnáct. Počet voliči najdou v záhlaví hlasovacího lístku.

Možnosti, jak své hlasy rozdělit, jsou tři. Volič může vybrat celou jednu stranu. V tomto případě označí křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany pouze jednu volební stranu. „Hlas voliče tak dostávají všichni kandidáti této volební strany," řekla vedoucí odboru správy provozu Věra Brabencová.

Další možností je označovat pouze kandidáty. „V rámečku před jmény kandidátů volič křížkem označí jednotlivé kandidáty, pro které hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran," popsala Brabencová. Nejvýše však do celkového počtu volených zastupitelů.

Poslední možností je obě zmíněné varianty kombinovat. Volič označí v rámečku před jménem kandidáta křížkem ty kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích hlasovacího lístku. Zároveň křížkem v záhlaví sloupce označí pouze jednu volební stranu.

„Takto dá svůj hlas jednotlivě označeným kandidátům, a z označené volební strany se od prvního kandidáta dopočítává do počtu volených zastupitelů," vysvětlila Brabencová.

U všech možností, kde lidé křížkují kandidáty, je nutné dobře počítat, kolik křížků na lístku označí. Bode-li jich více volených zastupitelů, je hlasovací lístek neplatný.

Preferenční hlasy navíc fungují jinak než při volbách poslanců. Aby kandidát poskočil dopředu, nestačí získat pět procent hlasů dané politické straně. Hranice pro skok do čela kandidátní listiny se vypočítá takto: Český statistický úřad vydělí celkový počet hlasů odevzdaných pro volební stranu počtem kandidátů této volební strany. Má-li některý z kandidátů nejméně o 10 % více hlasů, než je takto stanovený průměr, postupuje v kandidátní listině na první místo. Je-li takových kandidátů více, určí se jejich pořadí podle počtu hlasů, které dostali.

Kdo vyrazí v pátek či v sobotu k volbám, neměl by doma zapomenout platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Tím se musí prokázat volební komisi.

Při komunálních volbách je možné hlasovat do přenosné volební schránky mimo volební místnost. O to je zapotřebí požádat městský úřad nebo v dny voleb okrskovou volební komisi. „O tuto možnost mohou požádat občané, kteří se ze závažných, zejména zdravotních důvodů nemohou dostavit do volební místnosti," doplňuje tajemnice MěÚ Třebíč Simeona Zikmundová.