„V krajském rozpočtu je za tímto účelem vyčleněno 683 tisíc korun. Provoz těchto vlaků bude zaveden nejpozději s červnovou změnou jízdního řádu,“ řekl radní Kraje Vysočina pro oblast dopravy Jan Hyliš. Rada kraje uložila krajskému odboru dopravy uzavřít smlouvu o zajištění provozu na této trati s dopravcem Railway Capital, Praha.

Na památkově chráněné jednokolejce z roku 1896 měřící skoro 21 kilometrů byla pravidelná osobní doprava zastavena 31. prosince 2010, Kraj Vysočina to zdůvodnil dlouhodobou ztrátovostí. V současné době je pravidelné spojení Moravských Budějovic a Jemnice zajištěno linkovou autobusovou dopravou.

Smlouva mezi Krajem Vysočina a Railway Capital bude uzavřena na pět až deset let, každý rok má být uzavírán příslušný dodatek řešící rozsah služeb. „Zařazení víkendových spojů na trati Moravské Budějovice – Jemnice je doplněním plánované páteřní linky Třebíč – Jaroměřice nad Rokytnou – Moravské Budějovice – Jemnice – Dačice,“ popsal Pavel Bartoš z krajského odboru dopravy a silničního hospodářství. Po spuštění systému Veřejné dopravy Vysočiny budou vlaky navazovat na spěšné vlaky v Moravských Budějovicích na trati Znojmo - Havlíčkův Brod. Tam budou cestující moci přestoupit na rychlíky v Havlíčkově Brodě.