Jak po zasedání krajské rady řekl hejtman Jiří Běhounek (ČSSD), další rozvoj dukovanské elektrárny podporují radní i krajské zastupitelstvo dlouhodobě. „Přihlašujeme se k tomu s tím, že upozorňujeme na všechny souvislosti, to znamená na šetrnost k životnímu prostředí, bezpečnost, výrobní kapacity," uvedl hejtman. Podle radních kraje by měl být mimo jiné upřesněn rozsah území potřebného pro nový jaderný zdroj a také zajištěna surová vody pro elektrárnu. Chtějí také to, aby byly v dokumentaci při hodnocení vlivů na životní prostředí posouzeny dopady takové výstavby na region, jako je zvýšená dopravní zátěž, hluk či prašnost.

Firma ČEZ požádala ministerstvo životního prostředí o posouzení vlivů případné výstavby nových jaderných bloků v Dukovanech na životní prostředí 20. července a předala mu dokumenty potřebné pro spuštění procesu EIA. „Firma tak začala naplňovat národní akční plán rozvoje jaderné energetiky," sdělil tehdy mluvčí elektrárny Jiří Bezděk.

Podle údajů v materiálu, který ve středu projednala krajská rada Vysočiny, počítá oznámení s jedním až dvěma novými reaktorovými bloky, z nichž každý by mohl mít instalovaný výkon do 1750 megawattů. Předpokládaná doba výstavby prvního bloku je do deseti let, zprovozněn by mohl být v roce 2035.

Jaderná elektrárna Dukovany má nyní čtyři jaderné bloky, které byly zprovozňovány v letech 1985 až 1987. ČEZ je chce udržet v provozu minimálně do roku 2035. Stavbu nového bloku Dukovan dlouhodobě podporují regionální politici napříč stranami i řada firem. Podle nich by uzavření elektrárny tuto část Vysočiny výrazně hospodářsky poškodilo. Další rozvoj elektrárny požaduje také Energoregion 2020 sdružující 129 obcí v okruhu 20 kilometrů od Dukovan.