Multifunkční centrum sv. Zdislavy má poskytovat komplexní zdravotní a sociální služby vážně nemocným dětem, dospělým a jejich rodinám. „Budova bude sloužit jako zázemí pro mobilní specializovanou paliativní péči neboli domácí hospic, terénní pečovatelskou službu, terénní odlehčovací službu, domácí zdravotní péči, osobní asistenci, půjčovnu kompenzačních pomůcek a institut Paliare, zaměřený na vzdělávání odborníků v oblasti geriatrické a paliativní péče,“ sdělila mluvčí Kraje Vysočina Marie Beňová.

Malá Olinka zachránila další tři děti.
Smrt Olinky z Čáslavic zachránila život dalším třem dětem

Centrum bude sloužit jako zázemí pro lékaře, zdravotní sestry, pečovatelky, sociální pracovníky, psychology, psychoterapeuty a další odborné pracovníky, kteří pomáhají vážně nemocným lidem v domácím prostředí. „Kraj Vysočina patřil k průkopníkům domácí paliativní péče a jako první v Česku jsme komplexně pokryli touto službou celý kraj. Nyní máme možnost domácí hospicovou službu posunout zase o kus dál. Navíc celý komplex služeb centra je zaměřený na podporu péče v domácím prostředí, kterou považujeme za klíčovou pro řešení dopadů stárnutí populace,“ vysvětlil radní pro oblast sociálních věcí Jan Tourek.

Budova je navržená až pro sto sedmdesát zaměstnanců. Celkové náklady na stavbu bez vybavení jsou odhadovány na sto pět milionů korun. Evropská dotace pokryje šedesát procent ceny. Město Třebíč charitě darovalo pozemek za poliklinikou Vltavínská. Závazek vůči městu je realizovat stavbu do konce roku 2027.

Co v centru sv Zdislavy bude?

  • Ambulance dětské i geriatrické paliativní péče. Ta dětská na Třebíčsku v současnosti chybí, rodiče musí s nevyléčitelně nemocnými dětmi jezdit například do Brna nebo až do Prahy. My jim to usnadníme. Dokážeme se postarat i o dětské hospicové pacienty v jejich domácím prostředí, již v tom máme praxi.
  • Tréninkový prostor domácí péče pro laickou veřejnost. Kdo se doma stará o někoho upoutaného na lůžko, dobře ví, jak je důležité umět ho napolohovat, provést mu hygienu, efektivně podat jídlo, převléci ho a podobně. To všechno vás u nás naučíme.
  • Kompletně vybavená půjčovna kompenzačních pomůcek, protože bez kvalitní polohovací postele, chodítka nebo toaletního vozíku se domácí péče neobejde a kupovat vše nové mnohdy nedává smysl ani finančně.
  • Zázemí pro pracovníky mobilního hospice, pro pečovatelky, osobní asistentky i sestry domácí zdravotní péče (ty konkrétně jezdí k nemocným lidem na předpis ošetřujícího lékaře na převazy ran, odběry, cvičení… jejich práci plně hradí pojišťovny).
  • Prostor pro vzdělávání veřejnosti a lékařů i dalších zdravotníků v oblasti domácí a paliativní péče. Už nyní jsme jedni z mála, kteří v ČR poskytují předatestační přípravu lékařů v paliativní medicíně. Spolupracujeme s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity Brno, vyučujeme mediky i zdravotní sestry, stážují u nás frekventanti ELNEC – vzdělávacího programu Kraje Vysočina či specializovaného kurzu Taste of Palliative Medicine. Poskytujeme praxe zdravotně – sociálním školám.
  • Zázemí pro svépomocné skupiny vrámci našeho hospicového projektu Jdeme dál. Jedná se o pomoc pozůstalým našich hospicových pacientů, kteří se vzájemně setkávají, sdílejí zkušenosti a s naší psychologickou podporou vcházejí do dalšího života.

Spolupracujeme s Nemocnicí Třebíč i s nemocnicemi napříč republikou. Dále s praktickými lékaři a ambulantními specialisty. Osvědčila se nám spolupráce s chráněným bydlením Domov bez zámku.

Zdroj: Charita Třebíč