EIA, tedy posouzení vlivu na životní prostředí, vyšla negativně proto, že by větrníky poškodily krajinný ráz, taktéž by nevhodně působily vedle státního zámku Jaroměřice nad Rokytnou a v neposlední řadě ani po dvou letech trvání záměru jej lidé místní a přespolní nepřijali za svůj.