Zajímavé bylo, že oblouk té severněji položené nebyl úplný, mizel v mracích. Ta druhá, zřetelnější, opisovala celý oblouk, který z pohledu od Třebíče končil někde mezi Stop-shopem a Stříteží.