„Zatím jsme ve fázi vyřizování povolení, takže je brzo dělat konkrétní závěry,“ poznamenal předseda družstva Lubomír Pisk.

Stanice na výrobu bioplynu jsou běžným jevem zejména v Rakousku a Německu, v tuzemsku zatím tolik ne. V posledních letech ale zájem o ně roste. „Cena většiny zemědělských produktů v poslední době klesá a možnost zvýšení hektarových výnosů je v naší oblasti omezená. Proto musíme hledat další zdroje podnikání,“ vysvětlil předseda.

Jako palivo bioplynových stanic se používá kejda, kukuřice a tráva. Produktem je elektrická energie, teplo a ekologické hnojivo. Právě produkce elektřiny by mohla nalákat zemědělce, kteří o výstavbě uvažují. Stát se totiž zavázal ke garantování ceny výkupu po dobu 15 let od zprovoznění stanice. Největším nepřítelem jsou ale finance. „Stavět bioplynovou stanici bez dotací by byl obrovský problém. Je to záležitost za desítky milionů,“ dodal Pisk.