Deník udělal test prostřednictvím nastrčené volavky a hladký průběh až překvapil.
Čtrnáctiletá dívka se měla pozeptat, co by tak asi šlo sehnat. Dotaz směřovala v rámci své školy směrem k problémovému žákovi. Ten bez mrknutí oka zalovil v mysli a předestřel svou nabídku, šišku marihuany, hašiš a LSD. S tím, že zboží bude do několika málo dnů.

„Až mi to kámoš dodá,“ sdělil jí vykutálený spolužák. U marjánky cena 250 korun překvapila, LSD zase vyrazilo dech svou zřejmou dostupností.
Dát si „práska“ před vyučováním začíná být módní záležitostí. V určitých kruzích malých a mladých rebelantů patří k bontonu orientace v druzích omamných látek a také řeči typu vím, kde to sehnat. To vše je podkresleno příslušným slangem.

Ředitel jaroměřické školy Michal Scigiel se rozhodl konat. Protože marihuana se začala v tomto školním zařízení mezi žáky nebezpečně zabydlovat, dokonce i policie už tu přechovávání a distribuce řeší, neváhal přistoupit k zásadnímu opatření. Bude své nezletilé svěřence namátkově testovat.
„Samozřejmě k tomu potřebuji nejdříve souhlas rodičů. Po dubnových schůzkách budu vědět víc,“ uvedl ředitel. Ke zkoušce postačí vzorek slin či potu.

„Je to nejtransparentnější způsob, jak tento problém řešit. A problémy se řešit mají,“ upozornil Michal Scigiel.
„Základní škola v Jaroměřicích je jediná v okrese, která k tomuto dle mého názoru nejrozumnějšímu kroku přistoupila,“ podotkla vedoucí třebíčského klubu Zámek Šárka Majerová. Právě na toto centrum prevence sociálně patologických jevů se s prosbou o konzultaci ředitel Scigiel obrátil.