„V první řadě musíme provést opravu filtrů k bazénu u toboganu. Nutná bude oprava brouzdaliště, kde odpadávají obklady a uniká tam voda. Také musíme provést opravy sociálního zařízení, kde je třeba vyměnit záchodové mísy a pisoáry. Také dokončíme výměnu dveří v budově a alespoň svépomocí opravíme střechu," přiblížil práce Pavel Vranka za organizaci ZIKOS.

Kromě těchto prací plánují na koupališti letos vyměnit zastaralé nevyhovující posezení u bufetu za nové. „Jen doufám, že žádné komplikace při opravách nevyvstanou. Uvidíme poslední květnový týden, kdy se napustí bazény," mínil Vranka.

Koupaliště plánují otevřít už 1. června. Zvýšení vstupného pro letošní rok se prý neplánuje.

V neděli 3. června proběhne v areálu koupaliště zábavná akce ke Dni dětí.