V České republice je tato soutěž novinkou, ovšem v zahraničí si už své jméno získala a je do ní zapojeno sto jedenáct zemí světa. Letos poprvé bylo i u nás oceněno několik nápadů, které se zabývají hospodárným nakládáním s energiemi.

Šest kategorií nazvaných Země, Voda, Oheň, Vzduch, Mládí a Obec zaplnilo celkem sto šest projektů. Kotelna na biomasu v Habří, navržená architektem Ivem Lorenčíkem, patřila do kategorie „Oheň“ a skončila na prvním místě.

Můžete váš projekt představit?
Jedná se o centrální kotelnu, která spaluje biomasu – dřevní štěpku. Kotelna je umístěna v podzemí v areálu nově budovaného statku. Zařízení je vybaveno dvěma kotli o výkonu 48 a 110kW, které dle sezónní potřeby spalují dřevní štěpku a ohřívají vodu v akumulačních nádržích. Voda z těchto nádrží cirkuluje v izolovaných trubkách, zemním teplovodu, až do jednotlivých rodinných domů. V těchto objektech je teplo přes malé výměníky dodáváno přímo do oběhového systému topení – do radiátorů.

Čím si kotelna v Habří získala porotu?
Náš projekt je skloubením několika myšlenek a ekologických principů: Použití prvotní suroviny dřeva, která je místním zdrojem a navíc zdrojem obnovitelným. Likvidace lokálních „kamen“ v rodinných domech, kde se zatápělo vesměs vším, a jejich nahrazením jedním centrálním zdrojem s řízeným spalováním. Ekonomická motivace občanů napojených na centrální zdroj, kdy mají možnost platit dřevem. Plná automatičnost systému bez lidské obsluhy a v neposlední řadě i ekonomická návratnost projektu.

Myslíte si, že by tento projekt měl úspěch i v širším, tedy celosvětovém měřítku?
Projekt má všechny předpoklady pro využití v zemích, kde existuje dostatek místní suroviny – dřeva. Rovněž je uzpůsoben na jiný zdroj. Například využití rychle rostoucích dřevin (šťovík, sloní tráva). Jedná se o model běžně používaný v zahraničí, zejména v Rakousku a Francii.

Má podle vašeho názoru tento projekt šanci i v jiných obcích?
Určitě. O aplikovatelnosti tohoto projektu svědčí i celkový vítěz soutěže, obec Měňany, která byla nominována s podobným projektem. Nabízí se zde možnost dálkového vytápění nejen u rodinných domů, ale i u všech správních a občanských budov, jako jsou obecní úřady, školy apod., které vykazují vysoké náklady za provoz.

Helena Zelená Křížová