Nová, dřevěná věž je oplechovaná měděným plechem. Její součástí jsou opravené zvony s elektrickým zvoněním. Barokní kříž vykovaný uměleckým kovářem Karlem Kabelkou je pozinkovaný a natřený speciální šedou barvou. Makovice, ze které se tyčí kříž je pozlacená 23 karátovým zlatem. Tento popis, ale i mnoho dalších informací o opravách střechy kostela je součástí pamětních listů, které byly ve středu slavnostně uloženy do kopule věže. „Po mši svaté slavnostně starostka a místostarosta obce uložili do kopule pamětní listy budoucím generacím. Pamětní listy i zvony byly posvěceny," uvedla Marie Šiborová, která pravidelně navštěvuje bohoslužby v litohořském kostele.

Před samotným vyzvednutím věže a usazením na střechu kostela promluvila krajská radní pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová, která byla slavnostního dopoledne přítomna. Mimo jiné ocenila již zmíněné uložení pamětních listů budoucím generacím. „To, že se do věže uloží písemnosti pro budoucí generace, vítám i jako osoba, která se zabývá školstvím. Koukat do historie a brát si z ní ponaučení je hrozně důležité. Nová generace, která dnes vstupuje do života, by se měla z historie poučit," uvedla krajská radní.

Než proběhlo vyzvednutí a upevnění věže, požehnal ji bývalý litohořský kněz Petr Piler. Během rekonstrukce střechy se v Litohoři vystřídali tři kněží. „V roce 2009 učinil významné rozhodnutí otec Václav Hurník. Vzal na sebe velké riziko a nechal vypracovat projekt na opravu kostela," připomněl Kabelka úlohu kněze, který v Litohoři působil od roku 1994. Většina oprav ale probíhala za otce Petra Pilera, kterého před dvěma měsíci nahradil otec Ladislav Kozubík.

Farníci vybrali téměř půl milionu

S rekonstrukcí se mohlo začít až po zajištění finančních prostředků, které jsou z velké části složeny z dotačních titulů. Přes velký zájem není snadné tyto prostředky získat. „Než se nám podařilo získat dotace, byli jsme dvakrát odmítnuti. Žádali jsme v roce 2012 a 2013, to jsme ale peníze neobdrželi. Úspěšní jsme byli v roce 2014, až poté mohli dělníci na kostele začít pracovat," popsal Miroslav Kabelka, který pro farnost zajišťuje dotace z Fondu Vysočiny a Ministerstva kultury České republiky.

Výběrové řízení na zhotovitele stavby proběhlo v roce 2014. Vítěznou cenovou nabídku podala firma Stabo Moravské Budějovice ve výši 2 115 000 korun. „Na tuto částku získala farnost dotaci od Kraje Vysočina ve výši 716 tisíc korun a přes doporučení Národního památkového ústavu v Telči téměř 623 tisíc dodalo Ministerstvo kultury. Obec Litohoř přispěla částkou 350 tisíc," dodal k financování oprav Kabelka. Celková dotace tedy činí asi 80 procent z investice. Zbytek z celkové částky ve výši přesahující 477 tisíc korun je vlastní podíl farnosti pocházející ze sbírek a darů občanů.

Rekonstrukce ve třech etapách

S opravami střechy kostela se začalo v roce 2014, kdy byla sundána věž s křížem i zvony. Byly vyměněny krovy a dřevěná konstrukce byla chemicky ošetřena. Na laťování se osadila nová krytina. Druhá etapa pokračovala v letošním roce, kdy byly opraveny vikýře na spodní části střechy. Přední stěna byla oplechována měděným plechem. Druhá etapa byla zakončena usazením věže. V průběhu poslední etapy v roce 2016 bude opravena střecha nad sakristií.

Oprava střechy kostela se jevila jako nutnost. Nahnutý kříž a špatný stav střechy nedovolovaly bezpečné vedení bohoslužeb. „Střecha byla porostlá mechem, trámy chátraly a kříž byl nakřivo. Do věže navíc zatékalo. Oprava střechy byla nutná," vyjmenovala příčiny rekonstrukce litohořská starostka Hana Bustová.

DAVID ŠIBOR