Nedávno skončily práce na obnově fasády vstupní štítové a levé boční strany kostela, který je ve vlastnictví moravskobudějovické římskokatolické farnosti.

Celkové náklady na opravu přesáhla jeden a čtvrt milionu korun, z toho byla většina pokryta finanční podporou města z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.

Před dvěma lety skočila obnova střešního pláště hlavní věže kostela sv. Jiljí včetně oprav krovu.