„V sobotu 17. října budeme slavnostně připevňovat věž se zvony a kříž. Před připevněním bude věž posvěcena," uvedl nový litohořský páter Ladislav Kozubík. Práce na opravě střechy kostela začaly v minulém roce. Nahnutý kříž a špatný stav střechy nedovolovaly bezpečné vedení bohoslužeb. „Střecha byla porostlá mechem, trámy chátraly a kříž byl nakřivo. Do věže navíc zatékalo. Oprava střechy byla nutná," vyjmenovala příčiny opravy litohořská starostka Hana Bustová.

S rekonstrukcí se mohlo začít až po zajištění finančních prostředků, které jsou z velké části složeny z dotačních titulů. Pro velký zájem není snadné tyto prostředky získat. „Než se nám podařilo získat dotace, byli jsme dvakrát odmítnuti. Žádali jsme v roce 2012 a 2013, to jsme ale peníze neobdrželi. Úspěšní jsme byli až v roce 2014, poté již mohli dělníci na kostele začít pracovat," uvedl Miroslav Kabelka. Ten pro farnost zajišťuje dotace z fondu Kraje Vysočina a Ministerstva kultury.

Za první dva roky oprav se proinvestoval milion sedm set tisíc korun. Tuto sumu tvoří více jak z poloviny dotační peníze. „Na dotacích z fondu Kraje Vysočina a Ministerstva kultury jsme za první dva roky získali přes milion korun," řekl Kabelka a dodal, že nemalou částku se podařilo sehnat od obyvatel Litohoře a místní farnosti. „Výraznou pomocí byly také příspěvky od lidí a farnosti, kteří dohromady přispěli částkou přesahující 400 tisíc korun. K tomu obec během tří let přispěje částkou 350 tisíc korun," popsal financování oprav Kabelka.

Nejen opravenou střechu budou v Litohoři mít, ale také nový kříž nebo opravené zvony. „Na kostele bude pozlacená kopule s nově vykovaným pozinkovaným křížem v barokním stylu. Ruční zvonění bude nahrazeno elektrickým," řekla starostka. V poslední etapě plánovaných oprav zůstává farnosti na dokončení střechy 415 tisíc korun. „V příštím roce zbývá dokončit opravu střechy nad sakristií a síní. Tím bude rekonstrukce dokončena," uzavřela Bustová.

David Šibor