Ty byly zaměřeny na podmínky osobní hygieny, zásobování pitnou vodou, stravování, ubytování dětí, kontrolu zdravotní dokumentace a kontrolu podání ohlášení o konání tábora. U dvaceti akcí kontrola odhalila 38 závad. U pěti z nich byly uloženy sankce v celkové finanční výši 6500 korun. V nejvíce případech to byly nedostatky v dokumentaci a chyby v oznámení. Špatná manipulace s potravinami byla odhalena ve čtyřech případech.