Nejvíce nedostatků z kontrolovaných prodejen v republice zjistili kontroloři v prodejně Karly Chalupové v Jemnici. U řady mléčných výrobků tam našli prošlé datum použitelnosti, v mnoha případech došlo podle kontrolorů ke klamání spotřebitele. Na webových stránkách Státní zemědělské a potravinářské inspekce jsou zmíněny další prohřešky tohoto obchodu. Na 337 kusů výrobků tam bylo ke koupi s prošlým datem použitelnosti, 441 jich mělo prošlé datum minimální trvanlivosti, 35 výrobků nebylo označeno údaji v českém jazyce a u 170 kusů výrobků nebyl dodržen chladící řetězec.

Jaká opatření v takové situaci provozovatel obchodu zavedl, se pokoušel Deník zjistit. Jednatel firmy Ladislav Chalupa reagoval na dotaz Deníku podrážděným nepublikovatelným výrazem, své vyjádření neposkytl.

Podle mluvčího Státní zemědělské a potravinářské inspekce Michala Spáčila budou intenzivní kontroly potravin v obchodech i nadále pokračovat. „A protože je hříšníků stále více, hodláme jejich seznam pravidelněji aktualizovat na našich internetových stránkách www.szpi.gov,“ poznamenal.

Polská vejce poslali šupem domů

Ani v předvelikonočním období nespí veterinární inspektoři Krajské veterinární správy pro Kraj Vysočina.

„V místech určení, dozorovaných KVS pro Kraj Vysočina, jsme zjistili, že byla do ČR dovážena vejce z chovů, kde jsou nosnice chovány v takzvaných „neobohacených klecích“ nebo současně v chovech s obohacenými a neobohacenými klecemi,“ sdělil ředitel odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina Miroslav Tuček.

Co se s vejci dělo dál? „Na základě této kontroly byly vráceny dvě zásilky vajec do státu původu do Polska. Další zásilky z Polska do míst určení na Vysočině se v současnosti nerealizují. Vejce byla určena do sítě řetězce, který má v našem kraji centrální distribuční sklad,“ přiblížil aktuální situaci ředitel Tuček.

Poznamenal přitom, že do Polska tak putovalo odhadem kolem půl milionu vajec.

Do skladů, které dozoruje Krajská veterinární správa pro Kraj Vysočina, jsou podle Tučka v současné době dovážena vejce pouze z Lotyšska.

Maso mělo prošlou dobu spotřeby

Veterinární inspektoři provedli také řadu kontrol masa a masných výrobků.

„Při kontrolách potravin živočišného původu v rámci Kraje Vysočina zaznamenáváme v poslední době častější prohřešky v tržní síti, např. nesprávné značení hovězího masa, nedodržování stanovených skladovacích teplot a prodej masa a výrobků s prošlou dobou použitelnosti,“ zmínil Miroslav Tuček.

Podle něj bylo klamavé značení hovězího masa zjištěno v několika případech při prodeji, kdy bylo hovězí maso různého původu uváděno do oběhu bez zřetelného oddělení a označení.

„V letošním roce byl zjištěn na Vysočině prodej potravin s uplynutým datem spotřeby ve třech případech,“ upozornil.

Problémy s etiketami nesoucími datum spotřeby mají leckde. Například v Humpolci v jednom z tamních řeznictví našli kontroloři 72 výrobků s plísní a 38 výrobků s prošlým datem použitelnosti, zjistili i úpravy na etiketách výrobků.