Účetnictví příspěvkové organizace města vypadalo lépe, díky čemuž prý zřejmě dostala odměny za dobré hospodaření a vyhnula se nepříjemným otázkám na zastupitelstvu ohledně hospodaření s majetkem města. Došlo k porušení zákona o účetnictví. Následovník Hanáčkové, dnes už odvolaný Dušan Binka, měl zase nesrovnalosti v cestovních příkazech, porušil zákoník práce. Kontroloři z řad zastupitelů navrhují hloubkový nezávislý audit Besedy od roku 2008 po současnost. Podle některých by Hanáčková měla vrátit odměny.

Hanáčková se hájí tím, že si nepamatuje, že by dostala nějakou odměnu navíc: „Nemám tedy co vracet. Navíc jsem každé zastupitelstvo čelila nepříjemným dotazům, které cílily na hospodaření. Mně nikdo žádný protokol o kontrole nedal.“ V době jejího působení dělala externě účetnictví pro Besedu firma inženýra Hutaře.

Porušení zákona o účetnictví

„Jsem stoprocentně přesvědčená, že je to odborník a profesionál. Že by nikdy neudělal nic, co je nezákonné. Já mu věřím. Tam bylo pouze posunuté účtování DPH z prosince do ledna. A hospodaření tak vypadalo hůř místo v prosinci v lednu. Rozhodně tam nebylo nic proti zákonu o účetnictví,“ říká Hanáčková.

Za vedení účetnictví zodpovídala ředitelka. Výsledek kontroly převzal finanční odbor budějovické radnice. Pochybení Hanáčkové diskutoval s daňovým poradcem a právníkem města. Vzniklo podezření, že bývalá ředitelka porušila i rozpočtovou kázeň. Následovaly konzultace na krajském odboru kontroly a na ministerstvu financí.

Kraj i ministerstvo jednoznačně porušení rozpočtové kázně vyloučily. Alena Labudová z krajského odboru kontroly ale označila porušení zákona o účetnictví za velmi vážné.

„V současnosti nelze zpětně předložit městské radě návrh na odvolání ředitelky. Pokud by ještě byla ve funkci, takové řešení bych navrhl a radní by byli povinní to projednat a situaci řešit,“ zmiňuje ve své zprávě vedoucí finančního odboru Bohumil Horník.

Zastupitel Radek Doležal, který je členem kontrolního výboru, se obává, že celá záležitost vyšumí. „Pokud to vezmu podle zákona, nesrovnalosti, které vznikly za Hanáčkové, jsou vážnějším pochybením, než co vyplulo na Binku. Očekával jsem, že se na pondělní schůzi zastupitelů povede větší debata o tomto bodu,” neskrývá rozpaky Doležal. Atmosféru schůze ale zásadním způsobem ovlivnila jiná kauza, a tak zastupitelé důležitou zprávu kontrolního výboru přešli bez větší diskuze. Pozastavily se nad ní několika otázkami snad jen Yvona Švaříčková a Věra Kaňková.

Radek Doležal zdůrazňuje, že kontrolní výbor určitě bude tlačit na městskou radu, aby k celé věci zaujala jasné stanovisko. Radní totiž řeší případné prohřešky ředitelů příspěvkových organizací.

Kontrolu, jakou vykonal nedávno v Besedě kontrolní výbor zastupitelstva, „objednávají” zastupitelé. „Zastupitelé nás jako kontrolní výbor dostatečně neúkolují, tak jak je to v zákoně o obcích uloženo. A když už kontrolní výbor udělá nějakou aktivitu, tak ho zastupitelé přibrzdí nebo zastaví,” míní Doležal. Kontrolní výbor navrhuje častější kontroly v příspěvkových organizacích města. Těmi jsou základní školy, MAME, technické služby a Beseda.