Letos na jaře proběhla v Nehradově díky Studentskému parlamentu města Třebíče anketa, jehož cílem bylo zjistit, zda mají občané vůbec zájem o třídění, sběr a kompostování bioodpadu i zeleně ze zahrádek.


Na základě výsledků průzkumu byla zpracována žádost o zakoupení kompostérů a kontejnerů na tento druh odpadu.


Občanům v Nehradově budou k dispozici do 31. října. Pokud se osvědčí a bioodpad nebude znečištěn hodlá město v této praxi pokračovat i následujícím roce, kdy kontejnery umístí už v dubnu.