Konference navazovala na memorandum k silnici I/23, které na začátku září v Třebíči podepsali zástupci obcí, přes které silnice vede. Pořadatelem konference je sdružení Regio 2020, které má za cíl propagovat a iniciovat rozvoj veřejné dopravy na Vysočině.

„Myslíme si, že silnice I/23 a I/34 by měly sloužit jako homogenní, kapacitní silniční propojení Brna a Českých Budějovic. A měly by zabezpečovat bezpečnou alternativu dálnici D1," řekl Aleš Kratina. Ten je vedoucím odboru dopravy v Třebíči i členem představenstva občanského sdružení Regio 2020.

Při svém vystoupení na konferenci ukázal také minimální seznam prioritních staveb, které jsou nutné proto, aby se podařilo cíl splnit: Obchvat Rosic u Brna, Přeložka u Kralic nad Oslavou, obchvat Vladislavi, obchvat Třebíče, křižovatka Kasárna, obchvat Staré Říše, obchvat Telče, přeložka u Mrákotína.

Aby bylo možné dané stavby prosadit, je podle Kratiny nutné ptát se, podle jakých zadání probíhá projektová příprava. „Je jasné, že pokud bude obchvat Vladislavi stát 1,3 miliardy korun, tak se nikdy nepostaví. Pokud jej chceme prosadit, měli bychom se především zaměřit na jeho zlevnění," ví Kratina.

Je podle něj nutné stanovit si jasné termíny. „Pokud si budeme říkat, že obchvat Třebíče a Vladislavi chceme začít stavět do deseti let, tak se o nich budeme stále bavit jako o záležitosti, která visí ve vzduchoprázdnu," dodal Kartina. Účastníci konference věří, že se obchvaty postaví. Jde jen o to kdy.