Důvod? Povodeň na jaře 2006. To se ale změní. V listopadu začne stavba klenutého přemostění za 21 milionů.

Od ministerstva pro místní rozvoj ves obdrží dotaci ve výši 80 procent celkových nákladů, tedy 16,8 milionu korun, přičemž už bezmála 900 tisíc korun stála studie a dokumentace, nutná ke stavebnímu povolení. Tuto sumu uhradil kraj Vysočina.

Umístění mostu komplikovala jak navazující silnice, tak násep blízké železnice. Nový most plus základní protipovodňová opatření zajistí dodržení odtokových poměrů při záplavách, které se tu čas od času vyskytují.