„Způsob elektronických přihlášek je součástí přechodu veškeré agendy a dokumentace na elektronickou podobu. Od začátku letošního roku jsme spustili práci v novém systému iZUŠ, který umí prakticky všechno. Od elektronických přihlášek, třídních knih, katalogů, přes žákovské knížky, omluvenky až po tisk vysvědčení a dalších dokumentů. Systém počítá docházku, řeší rozvrhy hodin, výkazy pedagogické činnosti," oznámil Tomáš Nováček z třebíčské základní umělecké školy.

Přihlášky lidé najdou na adrese www.izus.cz. „Žáci, rodiče i učitelé mají po přihlášení k patřičným dokumentům online přístup přes PC, notebook, tablet, chytrý telefon, zkrátka vše, co má přístup k internetu," zmínil Tomáš Nováček. Přihlášku pro školní rok 2016/2017 je třeba odeslat do 15. dubna tohoto roku. Na emailovou adresu pak rodič dítěte obdrží přesný termín přijímací talentové zkoušky. Talentové zkoušky budou letos probíhat od 16. do 20. května. V hudebním a tanečním oboru bude talentová zkouška obsahovat zpěv písně a vytleskání rytmu, ve výtvarném oboru kresbu dle předlohy a ilustraci k textu a v literárně-dramatickém oboru budou muset uchazeči přednést báseň či text.

Prostřednictvím mailu budou uchazeči rovněž seznámeni s výsledkem přijímacího řízení a stejnou cestou přijatí žáci rovněž obdrží platební údaje k úhradě úplaty za vzdělávání.

„Systém řeší i platbu školného, hlídá platby a zasílá patřičná data na emaily rodičů částku, číslo účtu, variabilní symbol. Právě z toho důvodu je potřeba zadat údaje o žákovi a zákonném zástupci rovnou v elektronické podobě v podobě přihlášky. V případě klasických papírových by pak bylo nutné všechna data do systému přepisovat z papírů," zdůvodnil Tomáš Nováček.