"Centrum začne fungovat od ledna příštího roku. Provozovatelem bude spolek Střed, ale budou tam působit i jiné neziskové organizace. V rámci plánovaného projektu tam bude mít v jedné konkrétní službě dosah odbor sociální z radnice," uvedl třebíčský starosta Pavel Pacal.

Místostarosta Miloš Hrůza na otázku, proč zrovna občanské sdružení Střed, odpověděl, že v objektu musí být někdo zodpovědný za provoz. "Někdo, kdo to bude zaštiťovat a koordinovat," řekl.

Nyní radnice vypisuje veřejnou zakázku na vybavení interiérů komunitního centra.

"Veřejná zakázka vyplynula z debaty, kdy spolek Střed uvedl, jaké zařízení bude potřeba. Jedná se o nábytek, židle, stoly," vysvětlil starosta.

Z kinosálu víceúčelový sál

Když město loni začínalo s rekonstrukcí starého kina, avizovalo, že po přestavbě budou uvnitř místnosti pro jednotlivé komunitní aktivity. Z velkého kinosálu vznikne víceúčelový sál, který se bude dát v případě potřeby jednoduchým opatřením rozdělit až na čtyři menší sály. Centrum bude bezbariérové, radnice sem chce také přestěhovat kancelář Centra pro zdravotně postižené z Komenského náměstí, kde jsou stávající prostory nevyhovující právě kvůli nedodržení bezbariérovosti. K dispozici mají být také další služby sociálního poradenství.

Podle prezentovaného záměru má centrum sloužit seniorům, matkám s dětmi, ohroženým dětem a mladistvým, dlouhodobě nezaměstnaným, případně osobám ohroženým na trhu práce i zdravotně postiženým. Pro osvojení pracovních návyků dlouhodobě nezaměstnaných bude v bývalém kině vybudována nekomerční kavárna jako pracoviště sociální rehabilitace, přístupná všem, nejen návštěvníkům komunitního centra. Původně radnice uváděla, že bude centrum provozovat sama prostřednictvím odboru sociálního.

Poslední film v roce 2006

Investorem je město, kterému objekt patří. Předpokládaná cena rekonstrukce 42,3 milionu korun bez daně mírně vzroste kvůli neočekávaným nákladům - souvisí to se stářím domu, který na svém místě stojí 100 let. Stavbaři se postupně potýkají s některými nečekanými problémy. Celkem 17 milionů korun má být hrazeno z Integrovaného regionálního operačního programu. Dům zůstane zvenčí téměř nezměněn. Uvnitř pak lidé opět spatří původní zajímavé schodiště, které se nebouralo. Jde o jednu z největších městských investic posledních let. Kino bylo dlouho na prodej, ovšem nenašel se adekvátní kupec. Nakonec našlo město využití samo - zareagovalo na poptávku veřejnosti.

V kině, jež postupně měnilo název od Moravie, přes Stadion, Svět, Sputnik a po revoluci znovu získalo název Moravia, byl poslední film promítán v roce 2006.