„Byla by škoda ty peníze nevyužít. Ale jak můžeme žádat o dotaci, když už na první stránku nebudu mít co vyplnit,“ postěžoval si Jiří Jonáš, starosta obce Výčapy, jejichž jsou Štěpánovice místní částí. „Zkrátka nemáme k tomu rybníku to nejdůležitější – potvrzení, že jsme vlastníky. Něco jako techničák,“ komentoval.


Problém se táhne už od roku 2002. „Na špatný stav mě upozorňovali Štěpánovičtí a rybáři přišli s návrhem rybník opravit. Jenže ten nikde v majetku obce uvedený nebyl,“ vylíčil.


Podle dostupných informací má rybník ležet v revíru Moravského rybářského svazu v Jaroměřicích nad Rokytnou. Ten jej využíval pro sportovní rybolov. Coby provozovatel bývalo uváděno Zemědělské družstvo Výčapy. To údajně v osmdesátých letech zařídilo odbahnění rybníka.


„Jestli ale družstvo mělo nějakou smlouvu, že má rybník od státu zapůjčený, to se nenašlo,“ řekl Jonáš. „V roce 2005 se o rybník začal zajímat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Kromě něj tam má parcely obec a tři soukromí vlastníci. V roce 2007 jsme požádali o převedení pozemků pod rybníkem obci. Od té doby jsme oficiální odpověď neobdrželi. Koncem roku 2009 se o situaci zajímal Pozemkový fond ČR. Kdo a kdy rybník vybudoval nebo čí to dílo je, jsem nezjistil nikde. Dopisem jsem prosil pozemkový úřad, aby rybník připadl obci,“ tvrdí Jonáš. „Mám obavu, abychom nehledali ztracené štěňátko a nebylo v naší boudě,“ glosoval svoje snahy.


Mluvčí Pozemkového fondu ČR Lubomíra Černá sdělila: „Územní pracoviště Pozemkového fondu ČR v Jihlavě shromažďuje veškeré podklady potřebné k posouzení vlastnictví rybníka, které poté posoudí právní sekce Pozemkového fondu. Až pak bude PFČR kompetentní se k majetkovým poměrům vyjádřit.“


Ve štěpánovické kronice je zápis z roku 1958: „Místní národní výbor dal vybagrovat a upravit rybník U Sádek v ceně 10 tisíc korun československých. Rybník byl dán do užívání rybářskému spolku v Jaroměřicích nad Rokytnou.“ Autentický doklad MNV není k nalezení.
„Koupávalo se tam. Dnes je to zarostlé palachem, silně to zapáchá. Kdyby rybník patřil obci, bylo by to dobře,“ zamyslel se Petr Chalupa ze Štěpánovic.