Již loni měla škola problémy s akreditační komisí, která jí neschválila tři ze čtyř oborů. Nyní je situace obdobná: Ani jeden z nových předmětů, které měly škole pomoci, komise neschválila. Jde o obory Ekologie a ochrana prostředí, Ekonomika a managment a Historické vědy. Na další rok má nyní škola akreditovaný pouze obor Aplikované informační technologie.

„Personální zabezpečení studijního oboru je nedostatečné, někteří vyučující nevykazují odpovídající publikační činnost k předmětům, které zajišťují," je uvedeno ve zdůvodnění komise svorně u všech tří oborů. Další výhradou je příliš široce pojatá skladba předmětů, podle komise chybí i některé základní předměty, a naopak jiné, jež nemají opodstatnění z hlediska cílů studia, přebývají.

Vedení se nevzdává

Vedení školy však chce za obory ještě bojovat a rozhodnutí komise zvrátit. „Právě jsem v Praze na jednání s akreditační komisí. Situace není definitivní. Právě si vyjasňujeme, co konkrétně vadí. Budeme mít možnost tyto nedostatky odstranit a předložit žádost na příštím zasedání akreditační komise tak, abychom mohli v příštím akademickém roce tyto obory otevřít," řekl včera rektor Západomoravské vysoké školy Marek Matějek.

Podle jeho slov by se toto rozhodnutí nemělo nijak dotknout současných studentů, kterých má nyní škola tři sta sedmaosmdesát.

„Mysleli jsme si, že výsledek bude pozitivnější. Snažili jsme se napravit chyby, které nám byly vytýkány v minulosti, ale ukázalo se, že to tak jednoduché nebude. Rozhodně však neskládáme zbraně," okomentoval situaci starosta Třebíče a člen správní rady Pavel Heřman. „Budeme chtít bojovat za zachování školy nadále. Myslím si, že vysoká škola do tohoto regionu patří. Je to jediná soukromá vysoká škola v Kraji Vysočina, což je dost velká disproporce oproti zbytku republiky," dodal starosta.

Správní rada třebíčské vysoké školy se sejde příští týden.