„Dílo je odevzdáno do předčasného užívání včas přesně podle harmonogramu," podotkl náměstek hejtmana pro dopravu Libor Joukl.

Účelem stavby a oprav bylo podle něj mimo jiné zvýšení průjezdnosti světelné křižovatky s ulicí Jihlavská a Vítězslava Nezvala. Zvýšení průjezdnosti stávající světelné křižovatky bylo dosaženo spojením dvou křižovatek tvaru T z větví ulic Jihlavská brána a Vítězslava Nezvala do křižovatky tvaru X, čímž došlo k posunutí hranic křižovatky a prodloužení čekacích úseků.

V Jihlavské bráně nově dělí jízdní pruhy ostrůvek. Levým pruhem řidiči budou vyjíždět z brány přímo a vlevo, pro odbočení vpravo je určen druhý samostatný pruh. Přechod pro chodce se úpravami posunul o něco blíže do křižovatky. Součástí stavby jsou i úpravy přilehlých ploch a chodníků.