Podle starostů tím došlo k porušení slibu, že k průzku-mům nedojde bez souhlasu všech dotčených obcí, potažmo jejich obyvatel.

Výběr vhodné lokality pro uložení vyhořelého jaderného paliva probíhá po celé zemi řadu let. Ze současných osmi by měly do dalších hlubinných průzkumů postoupit čtyři. Jednou z nich je také Kraví hora. Ministerstvo průmyslu teď dalo průzkumným pracím zelenou, provádět by je měl státní podnik Diamo a jeho odštěpný závod Geam z Dolní Rožínky „Pověřili jsme Správu úložišť radioaktivního odpadu k uzavření mandátní smlouvy s podnikem Diamo. Smlouva se týká zajištění všech náležitostí souvisejících s podáním žádosti o stanovení průzkumného území v lokalitě Kraví hora," upřesnil mluvčí ministerstva Tomáš Paták.

Porušený slib

Takový postup se však nezamlouvá starostům z lokality Horka. Podle nich ministerstvo porušilo slib, díky kterému neměl být průzkum zahájen bez jednotného souhlasu dotčených obcí dané lokality.

„Jsme naštvaní, a nemáme chuť takovým způsobem dále diskutovat. My jsme chtěli jednat, v tomto případě jde ale o zásadní porušení slibu a dialog dostal vážnou trhlinu. Budí to samozřejmě velkou nejistotu do budoucna, pokud se už jednou slib poruší, i když v jiné než naší lokalitě, tak se to může opakovat kdykoli, kdekoli a také u čehokoli. Dnes je to nedodržení slibu u souhlasu obcí, příště se může jednat o bezpečnost občanů nebo finanční kompenzace," řekla starostka Rudíkova Jana Nožičková, která lokalitu v okolí Hodova zastupuje při pravidelných jednáních široké pracovní skupiny.

„Dialog jsme vedli na té nejvyšší úrovni, účastnili se jej zástupci ministerstva, SÚRAO, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a pochopitelně lokalit. Dnes se ale cítíme podvedeni, nikdo nám nic o převedení odpovědnosti na Diamo neřekl, jednalo se za našimi zády. Byli jsme pouze využiti k tomu, aby si ministerstvo udělalo čárku v komunikaci. Když jsme ale jednali my, mysleli jsme to upřímně, a ne jen že jako komunikujeme," zdůraznila Nožičková.

Podle ministerstva však byla dosavadní jednání korektní a věcná, zároveň se prý podařilo dosáhnout několika úspěchů. „Jedním z nich je zřízení pracovní skupiny pro Dialog o hlubinném úložišti. Dalším významným úspěchem byla například společně dohodnutá, odsouhlasená a realizovaná změna Atomového zákona, a to ve smyslu zavedení příspěvku z jaderného účtu obcím," poznamenal Paták.

Práva obcí a státu však nejsou v této chvíli na stejné úrovni, podle analýzy, kterou si nechali zástupci lokality Horka vypracovat, může být jakákoli jejich námitka smetena ze stolu. „Kdybychom byly v budoucnu dotčeným orgánem a realizací úložiště by se zabýval stavební úřad, musel by sice každou naši námitku přijmout, ale zároveň by mohl říct, že vše je v pořádku. Každý náš nesouhlas by tak byl překonatelný," doplnila starostka Rudíkova s tím, že legislativní návrh, který by vyjednávací pozici obcí posílil, je hotový už od podzimu.

Postup do senátu

„Chtěli jsme, aby to celé neleželo jen na státní správě, ale v případě, že by s úložištěm obce v dané lokalitě nesouhlasily, postoupilo by se to k senátorům, kteří jsou zástupci regionů. Nestalo se tak a asi se vědělo proč. Proces průzkumných prací se rozjel bez souhlasu občanů a za našimi zády," řekla Nožičková.

Kdy by mohly být zahájeny prvotní průzkumy v lokalitě Horka a ani kdo jimi bude pověřen ministerstvo neupřesnilo, zároveň tím však nevyloučilo státní podnik Diamo a jeho odštěpný závod Geam. „O postupu při podávání dalších žádostí o stanovení průzkumného území bude rozhodnuto později," odvětil Paták.

Na Žďársku by k zahájení průzkumných prací mohlo dojít už letos, žádostí o jejich povolení se již zabývá ministerstvo životního prostředí. „SÚRAO nám v mandátní smlouvě dalo plnou moc ke všem právním úkonům, které jsou nezbytné ke stanovení průzkumného území v lokalitě Kraví hora. Předmětnou žádost jsme již předložili," potvrdil ředitel závodu Geam Pavel Koscielniak s tím, že půjde jen o povrchové práce.

Zkoumat povrchně

„V rámci podané žádosti se uvažuje pouze o geologicko-průzkumných pracích, které budou realizovány bez zásahu do pozemku. Bude to spočívat v aplikaci dálkového průzkumu, geologického a hydro-geologického mapování, strukturně-geologických prací, povrchové geofyziky, plošné geochemie, odběru a analýz vzorků, vyhodnocení a závěrečného zpracování," popsal Koscielniak.

Podle starostky Nožičkové tlačí ministerstvo průmyslu čas, do konce roku 2015 totiž musí dojít ke snížení výběru z osmi na čtyři nejvhodnější lokality. Z nich pak budou vybrány dva „finalisté" a v roce 2025 také konečná lokalita. Časový pres připouští i samo ministerstvo. „Musíme konstatovat, že si s plnou odpovědností uvědomujeme existenci nařízení vlády ukládajícího nalézt řešení této problematiky ve stanoveném čase v souladu s usnesením Vlády ČR," upřesnil mluvčí Paták.

Dotčené obce z vytipovaných osmi lokalit poslali společnou výzvu všem zákonodárcům. „Od nás ji podepsali všichni kromě Hodova. Každý ale samozřejmě může mít odlišný názor, vystupujeme však jednotně, nepůjdeme vesnice proti vesnici," podotkla starostka Nožičková.

Výstup z jednání starostů dotčených obcí v lokalitě Horka:
Zúčastnění zástupci lokality Horka (obec Budišov, Rudíkov, Vlčatín, Oslavička, Rohy, Nárameč a Oslavice) se sešli 20. března 2013 a byli informováni členy Pracovní skupiny pro dialog (starostkou obce Rudíkov Janou Nožičkovou a starostou obce Oslavice Pavlem Janouškem), že Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Správa úložišť radioaktivního odpadu požádalo prostřednictvím státního podniku Diamo, odštěpného závodu Geam o průzkumy v lokalitě Kraví hora bez většinového souhlasu dotčených obcí, který, jak slíbilo, bude podmínkou k zahájení průzkumných prací v jednotlivých lokalitách. Učinilo tak i bez vědomí zástupců pracovní skupiny. Za daných podmínek ztrácí v současné situaci další jednání zcela smysl je rozhodováno o nás bez nás.