Jak jste se vlastně dostal k veterině?

V dětství jsem velmi rád jezdíval na prázdniny k babičkám, které měly malé záhumenky. Ke krávě mě sice nepustily, ale dojil jsem a pásl kozy, staral se o králíky, drůbež, pomáhal při zabijačkách a toulal se po lesích se psem. V deštivých dnech jsem hltal vedle foglarovek kouzelné knihy od Jamese Herriota, anglického venkovského veterináře, a knihy Josefa Vágnera o africké zvířeně.

Takže to byla postupná cesta?

Někdy v sedmé třídě bylo rozhodnuto. Můj zájem o zvířata se zintenzivnil a později jsem byl přijat na Střední zemědělskou technickou školu, obor veterinární do Kroměříže, která byla v té době velmi prakticky zaměřená. Pak jsem vystudoval i Vysokou školu veterinární v Brně.

Jak často míváte dovolenou?

S dovolenou doopravdy šetřím, ale je to z mé vlastní vůle. V ordinaci mám šikovné kolegyně, které by určitě byly někdy velmi rády, abych někam už konečně odjel.

Dovolená je tedy pro vás tabu?

Několikrát jsem absolvoval v průměru týdenní dovolenou, většinou strávenou v horách anebo na divoké vodě. Spíše se snažím od veteriny odpočinout průběžně.

Jak konkrétně?

Prakticky denně jezdím na kole, obden běhám v nádherných lesích a plavu v třebíčském bazénu. Naposled jsem si udělal radost ve zdraví dokončeném dlouhém triatlo- nu Moraviamanu v Otrokovicích. Také mně dělá velmi dobře manuální práce doma v Horních Vilémovicích, typu řezání a štípání dřeva, ale k tomu se nyní dostávám pouze ojediněle.

Jak vypadá váš běžný pracovní týden?

Převážnou část pracovní činnosti zabírá péče o malá zvířata v ordinaci v Jihlavě, kam se tréninkově dopravuji na kole. Otevřeno máme i v sobotu a v neděli. Třikrát v týdnu dopoledne provádím preventivní a léčebnou činnost u velkých zvířat. Občas se, k oboustranné spokojenosti, vidím i s tolerantní manželkou.

Jak se veterinární profese po dobu vaší praxe proměnila?

Zpočátku převažovala péče o velká zvířata, ale některé zemědělské podniky neobstály v porevolučním konkurenčním prostředí, a byly zrušeny. Na druhou stranu se začal zvyšovat zájem o kvalitnější ošetření psů chovaných pro služební a sportovní účely a postupem času o takzvané domácí mazlíčky. Většina mé praktické činnosti se začínala přesouvat tímto směrem.

Proč k takovým změnám došlo?

Stoupla naše životní úroveň a kopírujeme v dobrém i špatném vyspělé země. Došlo k nárůstu chovaných psů a koček v domácnostech, později se přidali i drobní savci. Například ve Velké Británii je nejčastěji chovaným zvířetem zakrslý králík a ve Spojených státech amerických fretka. Většina z nás potřebuje mít u sebe někoho, ať už psa, či kočku, komu se můžeme vypovídat anebo si zanadávat a on je nám vděčný za misku s krmením, vždy nás rád přivítá a zavrtí ocasem.

Větších chovů skotu a prasat ubylo. Dá se říct to stejné o drobnějších chovatelích nebo o lidech, kteří vykrmují jednotky kusů hospodářských zvířat cíleně pro vlastní spotřebu?

V České republice patří Kraj Vysočina stále mezi oblasti s nejvyššími stavy hovězího a vepřového dobytka. V některých okresech dojný skot již nenajdete. Změnila se také struktura chovů a převládají velkokapacitní stáje pro chov mléčného skotu a masný skot je odchováván na pastvách. S rozvojem technologií pracuje v zemědělství nesrovnatelně méně lidí než dříve. Propuštění zaměstnanci si museli najít jiný typ práce ve vzdálenějších lokalitách. V oblasti, kterou objíždím, je několik sou-kromě hospodařících zemědělců, kteří mají většinou hovězí dobytek na pastvách. Drobnochovem se nyní zabývají spíše lidé v důchodovém věku.

Jaký je poměr mezi vaší péčí o hospodářská zvířata a domácí mazlíčky nyní?

Osmdesát procent času věnuji psům, kočkám, drobným savcům a exotům. Zbylých dvacet procent času hospodářským zvířatům.

Změnil boom v chovu domácích mazlíčků vaši profesi i z pohledu nástrojů a přístrojů, které používáte?

Veterinární medicína, podobně jako spousta ostatních oborů, udělala velký krok dopředu. Technické vybavení a zákroky, o kterých se před dvěma desetiletími ani na špičkových pracovištích nesnilo, jsou nyní běžnou součástí soukromých praxí.

O jaké přístroje například jde?

Využíváme analyzátory na vyšetření krve, provádíme sonografická, rentgenová, endoskopická vyšetření, operace jsou vedeny v inhalační anestézii. Je však třeba si uvědomit, že vždy nejdůležitější je pečlivě provedené základní vyšetření, všechny technické vymoženosti nám většinou jen upřesňují diagnózy a pomáhají při případných chirurgických zásazích. Ohromné množství nových informací nás tlačí ke specializacím jako v humánní medicíně, což někdy vede k velmi zúženému pohledu na problémy, a ztrácí se zdravý nadhled.

Jaké nejneobvyklejší zvíře jste v poslední době ošetřoval či přímo operoval?

Nedokážu říci, které zvíře bylo nejneobvyklejší. Převážná většina pacientů jsou psi a kočky, hodně ošetřujeme drobné savce, třeba králíky, morčata, fretky, potkany, častými pacienty jsou plazi: leguáni, chameleoni, hroznýši, želvy suchozem-ské a vodní, papoušci. Ošetřoval jsem netopýry, kaj-many, drápkaté opičky, lamy, pštrosy a dravce. Z farmově chovaných zvířat se narkotizační puškou uspávají daňci, mufloni i divoká prasata. Zajímavé byly aplikace vysílaček do dutiny břišní volně žijícím vydrám s cílem sledovat jejich migraci a zvyky. I přes svou praxi mě někdy překvapuje schopnost psů pozřít neuvěřitelné předměty, což je způsobeno jejich hltavostí a konkurenčním bojem o potravu.

Co třeba pozřeli a vyžádalo si to váš zásah?

Mezi vyjmutými tělesy ze zažívacího traktu byli hopíci velikosti tenisového míčku, velké osušky, vyjímal jsem i kůži divokého prasete a trojzubec na opékání špízu.

Čemu se na jihlavské klinice nejčastěji věnujete?

I vzhledem k našemu zaměření nejčastěji řešíme ortopedická onemocnění a onemocnění drobných savců a exotů.

Jsou někdy na vině sami chovatelé?

V současnosti má většina z nich velmi solidní znalosti o chovu svých mazlíčků, což se zvláště týká chovu málo častých exotů, a je spíše na nás veterinářích, abychom s nimi drželi krok.

Co vás v těchto letních dnech nejvíc zaměstnává?

V letním a prázdninovém obdobím často řešíme onemocnění kůže, zažívací problémy, alergické reakce. Častější jsou také úrazy, třeba zlomeniny. Těsně před naším rozhovorem jsem u jorkšírského teriéra chirurgicky vyjímal polknutý rybářský háček, který proklouzl skrz stěnu jícnu a uvízl před vstupem do žaludku. Endoskopicky byl nedosažitelný a s velkými obtížemi se nám jej podařilo zpět skrz žaludeční stěnu vtlačit do žaludku. Až pak jsme jej vyjmuli.

Jaká onemocnění jsou pro nynější letní období typická v chovech drobných hospodářských zvířat?

Pro drobnochovy králíků je nejnebezpečnější mor a nyní se již objevuje i myxomatóza. U holubů je zase rizikem pseudomor. Většina chovatelů však má s těmito onemocněními bohaté zkušenosti, a tak králíky i holuby preventivně vakcinuje.