Každý, kdo potká během čtvrtku v Třebíči, Hrotovicích a Náměšti nad Oslavou pár dobrovolníků, dostane za dobrovolný příspěvek ve výši 10 korun koláč a informativní letáček. Koláč pro hospic je celonárodní akcí a Oblastní charita Třebíč, Středisko sv. Zdislavy se do ní pravidelně zapojuje. „Našimi dobrovolníky jsou studenti Střední zdravotnické školy v Třebíči a každý je dobře pozná podle oblečení označeného logy charity, zapečetěné kasičky a jmenovek," popisuje vedoucí střediska Eva Vráblová. „Věříme, že dárci si na koláči skutečně pochutnají. Pocházejí z pecí renovovaných pekáren Vonka a Malena," dodává.

Výtěžek z akce bude využit na zkvalitňování a rozšiřování hospicových služeb. Oblastní charita Třebíč je přitom jedním ze sedmi poskytovatelů těchto služeb v České republice, kteří jsou zahrnuti do pilotního programu VZP a Ministerstva zdravotnictví, ověřujícího možnost zajištění a případnou ekonomickou výhodnost při zajištění nestátními subjekty mimo kamenné hospice.

„Poskytujeme klientům komplexní péči lékařů, zdravotních sester, pečovatelek i duchovní a psychoterapeutickou podporu a to sedm dní v týdnu, 24 hodin denně. To vše v domácím prostředí, kde jsme schopni zajistit podmínky jako v nemocničním pokoji," vysvětluje Eva Vráblová a dodává: „To je důvod zařazení do pilotního programu." Podobná péče je ve světě státem hrazena, u nás tomu tak dosud není. Proto Oblastní charita Třebíč, Středisko sv. Zdislavy hledá podporu jak u dlouhodobých parterů, tak u drobných podporovatelů.

Loni 15 tisíc korun

V Náměšti nad Oslavou a Hrotovicích se bude dvojice pohybovat především v centru města. V Třebíči bude procházet po Karlově náměstí, autobusovém a vlakovém nádraží a zajde i k obchodnímu centru Stop shop a k Nemocnici Třebíč. V loňském roce bylo na této akci ve prospěch střediska vybráno přes 15 tisíc korun, přičemž řada přispěvatelů věnovala dobrovolníkům více jak desetikorunový příspěvek.