Kojetický znak je rozdělený na dvě poloviny. Ty mají odkazovat ke dvěma sídelním celkům Kojeticím a osadě Chalupy na úpatí Sádku, které odděluje řeka Rokytná.

Tři hlavní atributy, hrábě, orlice a buvolí roh, zase připomínají významné osobnosti minulosti Kojetic.

Hrábě odkazují k zakladateli vesnice, Kojaty z rodu Hrabišiců. „Současně připomínají historicky zemědělský charakter obce," doplnil heraldik a autor znaku Jan Tejkal.

Orlice symbolizuje Přecha z Kojetic, jehož rod měl právě orlici ve svém erbu, buvolí roh zase odkazuje na Chorinské z Ledské, poslední majitele nedalekého hradu Sádek.

Na znaku nesmí chybět ani vinné hrozny. „Tradice vinařství a kaple sv. Václava je reflektována prostřednictvím figury vinného hroznu, jenž je současně jedním z atributů sv. Václava," poznamenal heraldik. Provedení obecní vlajky koresponduje se znakem.

Na místě bude možné si zakoupit upomínkové předměty se znakem obce. Vstup na celou akci je zdarma, případně za dobrovolné vstupné.