Knihovnice Lenka Saitlová vede místní knihovnu již několik let. Funkci převzala po své matce, a tak knihovnictví zůstalo v rodině. Lenka Saitlová pořádá pro místní maminky s dětmi různé výtvarné činnosti, snaží se mezi nimi probudit čtenářský zájem a všemožně se zapojuje do kulturního života obce. Dokázala svým nadšením knihovnu zviditelnit a dostat ji do povědomí nejen svých spoluobčanů. „Vysočina je charakteristická vysokým počtem malých obcí. Proto a nejen proto si osobně vážím každé jednotlivé knihovnice a knihovníka, kteří svůj volný čas věnují dětem i dospělým a podněcují je k četbě i dalším zajímavým aktivitám," uvedla náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Jana Fischerová, která knihovníkům předala zasloužené ocenění.

Stejně jako v minulých letech i letos získala titul Knihovna Vysočiny jedna knihovna z každého okresu. Dalších pět knihoven a jejich pracovníků si ze sálu Staré radnice v Havlíčkově Brodě odneslo vyšší ocenění II. stupně. „Už jednou Knihovnami Vysočiny byly, od té doby však ve své činnosti zaznamenaly další pokrok," vysvětlila Irena Císařová z Krajské knihovny Vysočiny. Ocenění druhého stupně získala obecní knihovna v Římově, kterou vede knihovnice Dana Dvořáčková.