Romské centrum představilo v knihovně historii, zvyky a kulturu jiných národností.