Díky osvědčení, které dostala před několika dny od ministerstva kultury, má oprávnění využívat a poskytovat knihovnické služby v rámci systému knihoven v Česku.

„Po několika letech tak škola přestává být závislá na třebíčské městské knihovně, s jejíž podporou se školní knihovna dosud rozvíjela,“ řekl předseda správní rady ZMVŠ Jakub John. Knihovna má kolem 2000 svazků zaměřených na studijní obory aplikované informační technologie a informační management.

ZMVŠ byla zároveň zařazena do systému výměny studentů a pedagogů v rámci programu Evropské komise Erasmus. Díky tomu může studenty a pedagogy vysílat na jiná vysokoškolská pracoviště v Evropě, ale i na stáže u malých a středních podniků v rámci Evropské unie. „Pro příští akademický rok jsou pro školu alokovány peníze, které umožní 24 studentům vyjet na šest měsíců do Evropy," dodal John.

ZMVS zahájila činnost na podzim 2003. Vyučuje obory aplikované informační technologie a informační management. Nový akademický rok by mělo zahájit kolem 250 studentů. Škola jim chce nabídnout také nový obor veřejnosprávní studia.