Čtenáři dostali prostor zhodnotit práci knihovny, její nabídku služeb i samotné knihovníky. Pouze na těch teď záleží, jak budou odpovědi využity na cestě ještě blíže ke spokojeným čtenářům.

Anketa se uskutečnila jak v knihovně na Karlově náměstí, tak v pobočkách v Modřínové ulici a v Borovině. Sešlo se celkem 220 anketních lístků s otázkami, které dotazovaní vyplnili jednoduchým školním systémem. Nejlepší známka jednička, nejhorší pětka. Třiačtyřicet čtenářů navíc využilo možnost připojit vlastní komentář.

Nejlépe lidé ohodnotili vstřícný přístup a ochotu knihovníků. Výbornou sklidili sto šedesáti třemi hlasy, naopak za nedostatečnou ji považuje jen devět účastníků ankety. O druhou příčku se dělí nabídka služeb, akce pořádané knihovnou, půjčovní doba a vybavení interiérů. Zde se ovšem výrazně lišilo převážně kladné hodnocení hlavní budovy v centru města od méně uspokojivých výsledků z poboček knihovny.

Jak z výsledků vyplynulo, nejhůř dopadla nabídka knih, časopisů a hudebních nosičů. Zcela vyhovující je pro osmdesát tři dotazované, o čtrnáct méně jí přisoudilo známku chvalitebnou a čtyři procenta, přesně devět hodnotících čtenářů, ji vidí jako nedostačující. Uvítali by především delší půjčovní dobu časopisů, větší výběr jazykových učebnic pro děti i dospělé a možnost zapůjčení zvukových médií přiložených k některým odborným publikacím, kterou současný autorský zákon bohužel neumožňuje.

Výsledky ankety, stejně jako připomínky čtenářů a odpovědi zaměstnanců knihovny, jsou k dispozici také na webových stránkách: www.knihovnatr.cz/anketa.